Příprava a překlady učebnic podle nového kurikula

  • Posted on:  středa, 17 únor 2021 00:00

NOVINOVĚ VYDAVATELSKÁ INSTITUCE JEDNOTA
NVI Jednota během roku 2020 kromě pravidelných tiskovin a už vydaných nových knih intenzivně pracovala na přípravě nových učebnic pro české základní školy a pro výuku českého jazyka a kultury podle modelu C.

Když Ministerstvo vědy a vzdělávání rozhodne, že se bude učit podle nového kurikula, pro nás jako českou menšinu to znamená, že musíme naplánovat přípravu nových učebnic.Tato práce je pro malou menšinu kádrově velmi náročná. Naštěstí nám ministerstvo vždycky vychází vstříc a umožňuje nám používat učebnice podle starého kurikula, až do doby, než vyjdou nové učebnice z tisku. Pro učitele to není vždy výhoda, protože musí srovnávat nové kurikulum se starými učebnicemi, což je docela složité. Naše menšina je v tomto smyslu příliš malá, má nedostatek kádrů k přípravě nových učebnic, na rozdíl od některých menšin, které mají pro tuto práci mnohem více zaměstnanců.
Konkrétní proces přípravy nové učebnice trvá nejméně jeden rok. Učebnice v chorvatském jazyce vyjde z tisku obyčejně těsně před začátkem nového školního roku. Teprve tehdy my můžeme přistoupit k překládání a dalším fázím přípravy nové učebnice pro naše školy. Samozřejmě, že se bohužel objevují i další problémy, na které jsme narazili v samém procesu. Třeba, že grafická příprava učebnic není udělaná tak, aby se snadno mohl chorvatský text nahradit českým, některé mapy jsou udělané tak, že se na nich už nic nemůže měnit. To velmi zpomaluje proces přípravy učebnic.
Spolupráce s Ministerstvem vědy a vzdělávání je velmi příjemná, jednoduchá a rychlá. Přísné dozory nad financemi nás přivedly k tomu, že jsme v každodenním kontaktu s Ministerstvem vědy a vzdělávání a jeho sekcí pro menšiny (Samostalni sektor za nacionalne manjine), při řešení různých problémů.
Každý nakladatel, a jsou tři: Alfa, Profil a Školska knjiga, má svá pravidla při přenosu práva na další vydání. Třeba někteří z nich žádají, abychom sami kontaktovali s každým autorem textu, fotografie, zeměpisné mapy, které se v učebnicích nacházejí. To je na jedné učebnici někdy i deset autorů. Jestliže jsme vloni udělali třeba šest učebnic a šest pracovních sešitů, tak máme jednat se 120 autory a uzavřít 120 smluv, které je třeba přichystat. A to mluvíme jen o fyzické podobě učebnice. Další krok jsou digitální platformy každého nakladatele, kde česká menšina také žádá své místo, a na to jsou potřebné další dokumenty a další finance.
Bohužel autorské učebnice z přírodopisu, které jsme vydali v roce 2013 se už kvůli novému kurikulu nemohou používat, tak se učitelky rozhodly že se přírody tentokrát budou překládat, aby se proces urychlil.
Překlady učebnic jsme ve spolupráci s poradkyní Jitkou Staňovou Brdarovou, která se domlouvá s učiteli a řediteli škol, rozplánovali do několika fází. První fáze – překládání je za námi. Tyto připravené přeložené učebnice se 15. února posílají na konkurz do ministerstva k zařazení do katalogu učebnic na školní rok 2021/2022. Jsou to: učebnice přírody pro první a druhou třídu, učebnice přírody pro pátou třídu, učebnice a pracovní sešit zeměpisu a dějepisu pro šestou třídu a učebnice a pracovní sešit biologie pro sedmou třídu.  
Druhá fáze překladu se chystá na tento rok a jde o učebnice a pracovní sešity zeměpisu a dějepisu pro šestou třídu, dějepisu pro sedmou třídu, ale také učebnici přírody pro šestou třídu, a učebnice techniky pro pátou a šestou třídu. Většina z nich je už přeložená a začínáme s dalšími kroky, a to je lektorování.
Musím uvést, že kdybychom v uplynulých letech nenavázali kontakt s profesorkami z Masarykovy univerzity PhDr. Jarmilou Vojtovou, Ph.D. a Mgr. Hanou Žižkovou, Ph.D., které nám pomáhají s jazykovou úpravou, tj. lektorováním, tak by určitě polovina těchto učebnic nebyla připravená. Je to obrovská pomoc pro naši menšinu. Do překladu se zapojila i Mgr. Monika Klučková (roz. Veltruská) z Daruvaru, která studuje na Masarykove univerzitě. S jazykovou úpravou pomáhá i Mgr. Jaroslav Praisler z České republiky, který byl v roce 2019 na stáži v NVI Jednotě.
Lektorované texty potom grafikové vkládají do učebnic. Potom učebnice prochází ještě nejméně dvěma korekturami, které provádějí naši znalci jazyka. Takto připravená učebnice se posílá na schválení na Ministerstvo vědy a vzdělávání, kde zvláštní komise důkladně probírá novou učebnici a dává schválení, že se může používat anebo upozorní na chyby, které je zapotřebí opravit. Až teprve tehdy je učebnice připravená k tisku a posílá se do tiskárny.
Po druhé fázi bychom měli vyřešené nejdůležitější učebnice, aby výuka v českých školách mohla bezproblémově probíhat v češtině. To, co nás ještě trápí, jsou čítanky a cvičebnice českého jazyka pro vyšší třídy. Prozatím se pokoušíme navázat kontakty a spolupráci s odborníky, kteří je připravují v České republice.
V roce 2020 jsme ve spolupráci s učitelkami nižších tříd a autorkami připravili nový slabikář pro první třídu, letos už je skoro nachystaná pracovní učebnice pro druhou třídu, kterou připravují učitelky nižších tříd. V přípravě je také učebnice českého jazyka pro třetí a čtvrtou třídu.
Učebnice pro model C musí také projít kontrolu, jestli jsou přizpůsobené novému kurikulu. To je další krok, který je před námi a další výzva. Učebnice pro první a druhou třídu pro model C vydala NVI Jednota v roce 2011 a 2020, ale je potřeba je měnit. Jsme rádi, že i tyto učebnice a pracovní sešity pro první a druhou třídu připravíme včas, abychom je spolu s novými překlady učebnic přihlásili do výběrového řízení v únoru a připravili je na školní rok 2021/22.
Je toho opravdu mnoho, ale jsem hrdá na všechny nás, na administraci v naši instituci, na všechny učitelky, které se rozhodly svůj volný čas věnovat přípravě nových učebnic jako i na překladatele a grafiky, kteří do pozdních večerních hodin pracují na nových učebnicích. Jsme sehraný tým lidí a jsem ráda, že je jsou naše výsledky vidět.   Text L. Dujmenovićová, foto archiv

Vždy mě těší, když můžu prospět dobré věci, což podpora vzdělání a zejména znalosti češtiny rozhodně je! Tato práce mě velmi obohacuje, neboť mi přináší nové podněty a jiné úhly pohledu na můj obor a celoživotní zálibu – češtinu. Jarmila Vojtová
Spolupráce na korekturách učebnic je zajímavá, někdy ale záludná. Některé věty nebo slovní spojení jsou pro rodilého Čecha srozumitelné, ale ne správně české. V jiných větách je zase použité formálně velmi podobné slovo, ale s jiným významem. Takové věty jsou na opravu nejtěžší. Musím najít, co není česky, a pak to česky napsat. Příklad takové věty: Tito živočichové žijí usedle. Ve češtině však žijí přisedle. Všechny texty čtu několikrát a jsou v nich úplně jiné typy chyb než v textech od rodilých mluvčích. Je to zajímavá zkušenost. Hana Žižková
Ke korekturám a překladům učebnic jsem se dostala až díky Jednotě. Zjistila jsem, že mě jedno i druhé neskutečně baví. Najednou jsem zpátky na základní škole a opakuju si věci, na které jsem již dávno zapomněla. U překladů je nutné se do látky pořádně ponořit, vcítit se do role žáků v našich základních školách a udělat překlad srozumitelný i pro ně. Jedná se vlastně o velmi kreativní práci. Monika Veltruská
Lektorování překladů učebnic je velmi zajímavá zkušenost. Zopakuji si přitom navíc věci, které jsem už pozapomněl, například z přírodopisu. Jaroslav Praisler

Read 15 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 10 2021

V Jednotě číslo 10, která vychází 6. března 2021, čtěte:
- Přehlídka divadel bude až na podzim, rozhodla divadelní rada
- Česká beseda Záhřebského županství dostala nový prostor
- Správní výbor daruvarské Besedy jednal o nadcházejících akcích
- Vztahy Čechů a Chorvatů z pohledu venezuelské studentky
- Setkání s krajanským učitelem a cestovatelem Vladimirem Ivićem
- Představujeme majitele pily Marka Nováka
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi