Poprvé oslaven 4. únor – Den Čechů v zahraničí

  • Posted on:  středa, 17 únor 2021 00:00

ČEŠTÍ KRAJANÉ MAJÍ SVŮJ VÝZNAMNÝ DEN
Letos byl poprvé oslaven 4. únor jako den Čechů v zahraničí. Zároveň byl zahájen proces prohlášení tohoto dne dnem významným. Tím se počet významných dní v České republice rozšíří ze současných 15 na 16. Byla to iniciativa ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka, a zvolili ho krajané v anketě z pěti navržených možností.

„Krajané si zaslouží mít svůj den! Z 15 významných dní, které ČR slaví, ani jeden nepřipomíná Čechy v zahraničí. Tomáš Petříček – ministr zahraničí České republiky proto prosí všechny naše krajany a expatrianty, aby to spolu s ním změnili. Do konce září hlasujte a vybírejte, které z navržených dat by se mohlo stát vaším významným dnem! Jiné návrhy prosím vpisujte do komentářů,“ psalo v dotyčné anketě.
Vítězem ankety se stal 4. únor, hlasovalo pro něj 42 % respondentů. Je to den, kdy si připomínáme odchod Jana Amose Komenského z vlasti v roce 1628. Na základě výsledku ankety Ministerstvo zahraničních věcí zahájilo legislativní proces, který povede k prohlášení Dne Čechů v zahraničí dnem významným.
Legislativní proces aktuálně probíhá, ministr zahraničí Tomáš Petříček však pro všechny krajany natočil krátké video k významnému dni ve snímku říká: „V loňském roce jsem se vás, Čechů, kteří žijí v zahraničí, zeptal v anketě na váš názor na nejvýhodnější datum pro zavedení Dne Čechů v zahraničí jako významného dne, který by naše země slavila. Vaším rozhodnutím zvítězil 4. únor. Ten den v roce 1628 Jan Amos Komenský opustil svou zemi z důvodu nesvobody. A ačkoliv od tohoto dne náš nejznámější exulant působil již jen v zahraničí, na svou vlast nikdy nezapomněl. Stejně jako on, tak i další generace Čechů, kteří nežili ve své vlasti, toho pro nás udělali hodně významného. Na rozdíl od exulantů v minulosti máme dnes možnost se setkávat i spolupracovat. To skutečně nebylo v mnoha obdobích historie vůbec běžné a možné. Odchod z vlasti byl většinou odchodem navždy. V tuto chvíli, v souvislosti s pandemii covid-19, je naše fyzické potkávání omezeno a ztíženo, ale naštěstí není, jako pro mnoho generací před námi, nemožné. Češi, kteří žijí po celém světě, od Kanady po Nový Zéland, šíří dobré jméno naší země v zahraničí a přinášejí nám zpět do vlasti cenné zkušenosti. Mají tak významnou roli v šíření dobrého jména ČR v zahraničí, které je i jedním z cílů české zahraniční politiky. V tuto chvílí probíhá legislativní proces, který by měl vyústit v oficiální významný den Čechů v zahraničí. Budu rád, pokud se do budoucna toto datum stane tradičním a obecně známým významným dnem v našem společném českém kalendáři, tak jak si to naše početná česká krajanská komunita zaslouží.“
„Myslím si, že je to pěkné gesto prohlásit jeden den v roce za Den Čechů v zahraničí, kterým se uznává význam Čechů žijících za hranicemi České republiky,“ řekla nám bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubićová a pokračovala.
„Vnímám to jako příležitost pro silnější spolupráci s ostatními českými komunitami ve světě, ale i jako vůli české vlády, poskytnout silnější podporu Čechům mimo Českou republiku. Je to uznání, ale také motivace pro další úsilí zachovat český původ, jazyk a kulturu.
Je to také dosažení jednoho z našich cílů; větší viditelnost mezi občany České republiky. Tím se otevírají nové možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání, výuky češtiny, kultury, ale i hospodářství, výměně zkušeností a znalostí v ostatních sociálních, politických a environmentálních oblastech. To vše zajistí lepší budoucnost české menšiny jak u nás, tak, věřím, i ve světě.
Také mě potěšilo, že je tímto dnem posílen i Měsíc českého mateřského jazyka, jehož cílem je povzbuzovat krajany a naši společnost k zachování českého jazyka pro budoucí generace Čechů v Chorvatsku.“
„Hezké je být Čechem,“ řekla nám předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková. „Již vloni se všichni krajané mohli zapojit do hlasování a zvolit datum, kdy se bude oslavovat Den Čechů v zahraničí. Takové rozhodnutí mne velice potěšilo, také datum, které je k tomuto významnému dni zvoleno, protože symbolizuje české vyhnanství pro víru a přesvědčení. Česká učitelka Bohdana Pěva Šolcová pravě před týdnem připravila pro naše pedagogické pracovníky krásnou přednášku o Janu Amosi Komenském. Mohli jsme se hodně dozvědět o životě a díle tohoto významného Čecha. Velice mne, a určitě i mnohé naše krajany, 4. února potěšil dopis zástupce velvyslance Slavomíra Gogy z českého velvyslanectví v Záhřebu, ve kterém nám, krajanům, blahopřeje ke Dni krajanů. Velvyslanectví při té příležitostí na svých webových stránkách zveřejnilo také zdravici ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka a odkaz na snímek Svaz zaslal všem svým členkám a celému předsednictvu. Všichni jsme ji zhlédli a děkujeme za krásná slova panu ministrovi Petříčkovi a českému velvyslanectví v Záhřebu, s kterým výborně spolupracujeme.
Velice nás potěšilo a vyvolalo v nás hrdost a štěstí, že naše stará vlast na nás, krajany v Chorvatsku, nezapomněla, že se o nás stará a váží si nás. Svaz Čechů a krajané z Chorvatska mají také skvělou spolupráci s Českou republikou, naši bohatou činnost podporují mnohý kraje a obce z České republiky, máme v Čechách i hodné přátel, příbuzných a známých, snažíme se udržovat kontakty a rozvíjet přátelství i mezi mladými generacemi, obohacovat naši kulturu se znalostí. Jsem ráda, že nás, krajany v Chorvatsku, podporují oba státy, jak Chorvatsko, tako i Česká republika, a proto bych chtěla zdůraznit, že je hezké být Čechem v Chorvatsku.“
„Každé významné datum má určitou důležitost, a toto datum má velký význam pro nás krajany ve světě, jelikož nám umožnuje zviditelnit svou komunitu,“ říká poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek. Díky Dni Čechů v zahraničí si i obyvatelé České republiky uvědomí, kolik je krajanů ve světě a co oni všechno dělají pro zachování české kultury a identity. Češi v Chorvatsku jsou známí jako nejuspořádanější krajanská komunita vůbec a nyní se to povědomí ještě více rozšíří.“ Letos se toto datum nemohlo oslavit kvůli pandemii koronaviru. Chorvatská krajanská komunita navrhne uspořádat v příštím roce kongres na téma postavení Čechů v zahraničí.
„Chtěl bych ještě jednou poděkovat ministru Tomáši Petříčkovi za jeho iniciativu a těším se, že ho v březnu budeme moci uvítat u nás v Daruvaru u příležitostí otevření přistavěné části české metařské a základní školy.“ Text M. Pejić, foto internet

Read 13 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 10 2021

V Jednotě číslo 10, která vychází 6. března 2021, čtěte:
- Přehlídka divadel bude až na podzim, rozhodla divadelní rada
- Česká beseda Záhřebského županství dostala nový prostor
- Správní výbor daruvarské Besedy jednal o nadcházejících akcích
- Vztahy Čechů a Chorvatů z pohledu venezuelské studentky
- Setkání s krajanským učitelem a cestovatelem Vladimirem Ivićem
- Představujeme majitele pily Marka Nováka
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi