Valná hromada České besedy Osijek

  • Posted on:  středa, 11 srpen 2021 00:00

SHROMÁŽDĚNÍ POTVRDILO PLÁN PRÁCE
Česká beseda Osijek v úterý 29. července v Místním domě v Tenji konečně mohla mít valnou hromadu. Předseda Vlado Grgošević zdůraznil dobré epidemické podmínky, které dovolily začít znovu pracovat a touto valnou hromadou potvrdit plány práce na rok 2021, schválené na telefonické valné hromadě 14. prosince 2020.

Ve zprávě o činnosti Besedy místopředsedkyně Vlasta Šabićová uvedla, že vzdor situaci měly loni hudební a pěvecká skupina každá pět vystoupení. Výtvarná a etno skupina účinkovala každá ve čtyřech pořadech. Na začátku roku vystoupily pěvecká a hudební skupina v Garešnici a v Maćině Brdu. Činnost se znovu rozproudila v létě. Díky tomu Beseda 9. srpna uspořádala Dny české kultury, sice pouze první část s důrazem na výtvarnou a etno skupinu. Program probíhal venku. Další dvě části, které měly být v říjnu a prosinci, se kvůli epidemii nekonaly. Potom ještě etnografická a výtvarná skupina hostovaly v Hrubečném Poli a v Osijeku, hudební a pěvecká ve Starých Jankovcích a všechny čtyři byly v Tréglavě. Pouze výtvarná a etnografická skupina ještě v části podzimu pokračovaly v činnosti, a sice proto, že se schůze a dílny konaly venku. Pracovalo se na přípravě materiálů, výrobě ozdob a jeslí pro vánoční koncert. Poslední pořad, který se konal pouze virtuálně, proběhl v Osijeku v Matici slovenské.
Finanční zpráva, kterou přednesla pokladní Libuška Grgoševićová, potvrdila dobré hospodaření. Shromáždění nakonec schválilo plán práce a finanční plán na rok 2021. Místopředsedkyně zdůraznila, že se opakují některé plánované akce, protože nebylo možno uspořádat je loni. Spolek opět tradičně plánuje Dny české kultury ve třech částech, první v červenci, druhou v září a třetí v prosinci. V září proběhne v České besedě Osijek přehlídka malých hudebních skupin, plánovaná na rok 2020. Text Vlasta Šabićová, foto Vlado Hnojčík

Read 34 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi