„To co není zapsáno, jako by se nestalo,“ uvedl na křtu monografie o desetileté činnosti České besedy její autor Mirko Knížek. Kniha s názvem Česká beseda obce Lipovlany 2004–2014, která vznikala více než dva roky, byla veřejnosti představena 14. listopadu v rámci Dne české kultury v lipovlanské Národní knihovně a čítárně.

Chorvatský dům v Garešnici byl 14. listopadu dějištěm Dne české kultury, kterým chtěla místní Česká beseda svým spoluobčanům představit alespoň část tradic a kultury příslušníků české menšiny. Ve vstupní hale byla výstava ručních prací a ozdobných předmětů garešnických krajanek a ukázka předení a pletení provazů hostů z Tréglavy. Na jevišti Domu své umění předvedli členové Českých besed z Garešnice, Velkých a Malých Zdenců, Prekopakry a mládež místního srbského kulturního spolku Moslavina.

Co Beseda, to sbor – je krajanská varianta známého českého přísloví Co Čech, to muzikant a zcela odpovídá skutečnosti, že se z třiceti jednoho krajanského spolku, kolik jich v Chorvatsku působí, v dokonce dvaceti osmi organizovaně zpívá. Roční přehlídka pěveckých sborů nemůže tedy proběhnout na jednom místě, nejčastěji se rozdělí na tři části a tak se letošní druhá část Krajanských zpěvánek konala v Hrubečném Poli. Bylo to vůbec poprvé, že místní Beseda hostila přehlídku sborů, byly to letošní největší Zpěvánky, na kterých účinkovalo celkem třináct pěveckých skupin. Akce se konala v sále Střediska pro kulturu a v rámci bohatého programu oslav Dne města Hrubečné Pole.

Na počest 140. výročí sehrání prvního divadla v českém jazyce v chorvatském hlavním městě Česká beseda Záhřeb uspořádala divadelní festival, který byl slavnostně zahájen 7. listopadu v Českém národním domě. Divadelní výkony dětí a mládeže přišli podpořit rodiče a prarodiče a celá řada dalších zájemců, kteří zaplnili hlediště do posledního místa. Nechyběli mezi nimi místopředseda Svazu Čechů Jiří Bahník a profesoři češtiny Marina Koláčková Novoselová a Krešimir Špralja.

Práva a zájmy české a slovenské menšiny v chorvatském parlamentu bude i v příštím období hájit dosavadní menšinový poslanec Vladimír Bílek. Hladce vyhrál nedělní parlamentní volby v dvanácté volební jednotce, ve které sněmové poslance volili příslušníci národnostních menšin. Získal 1598 čili celkem 75,73 procenta hlasů voličů.

V předvečer 28. října, státního svátku České republiky, uvítali Češi a přátelé Čechů v Sarajevu Daruvařany, napsal o den později ve velkém textu bosenský deník Oslobođenje o programu, který zorganizovala Sněžka, Spolek bosensko-českého přátelství. Krajany z Chorvatska v něm společnými silami zastupovala malá skupina hudebníků a ochotníků z Horního Daruvaru a Daruvaru. Jejich pestré kroje zaujaly všechny – novinový text ilustrovaly dokonce tři fotografie a Hasanaginica, kterou tam sehráli v českém překladu, se dostala i do titulku článku.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi