České rolnické a řemeslnické rodiny začaly ve větším počtu přicházet do Dolního Daruvaru začátkem druhé poloviny 19. století. Byl mezi nimi i Georg Klimpl, narozený v Čáslavi v roce 1837. V manželství s Kateřinou Líchovou se jim narodily děti Marie, Václav, Anna a Františka, ale všechny v raném dětství zemřely. Jediný potomek, kterého tento osud nepotkal, byl syn, který dostal po svém otci jméno Georg (Đuro, Jiří). Narodil se v roce 1873 a vyučil se zedníkem.

Dežanovečtí krajané se s loňským rokem loučili zvláštním způsobem a ve skvělé náladě – uprostřed vánočních a novoročních svátků, 27. prosince, uspořádali oslavu 90. výročí založení Besedy, na které se pobavili při pěkném programu sousedních krajanských spolků z Dolních Střežan, Šibovce a Dolan.

Česká beseda Velké a Malé Zdence uspořádala v neděli 21. prosince za krásného slunečného počasí tradiční obchůzku dědy Mráze. Krojovaný průvod vyšel, stejně jako v předešlých třinácti letech, od rodiny Vrbické ve Velkých Zdencích a pokračoval přes Malé Zdence až do Orlovce.

Dny české kultury jsou slavnosti, zamyšlené především jako možnost, jak širší veřejnosti přiblížit krajanskou aktivitu a kulturu. Proto se často pořádají mimo České domy a zahrnují různé akce, nejen kulturní pořady s tancem, hudbou a zpěvem. Ve snaze vymyslet si něco, co se v ní ještě nedělalo, přišla Česká beseda Prekopakra na nápad přidat ke kultuře gastronomii. Naplánovala si kuchařskou dílnu, na které by se zájemci učili vařit pravé české knedlíky, a ostatní by je ochutnali. Proto svému Dni české kultury 2014 dali Prekopakerští podtitulek Knedlíčky.

Bjelovarsko-bilogorské županství je kromě jiného známé i podle toho, že ve složení obyvatelstva má všech dvaadvacet národnostních menšin uznávaných Ústavou. Pět menšin má spolky a zvolené rady a představitele, zatímco dvě počtem příslušníků měly na posledních volbách právo volit místožupany. Jsou to srbská a česká menšina,  českou menšinu ve výkonné moci županství zastupuje daruvarská rodačka Táňa Novotná Golubićová.

Jaký mají status menšinové programy a zda je možné počet projektů, financovaných příslušnými ministerstvy zvýšit, bylo cílem rozhovorů, které představitelé krajanských institucí 18. prosince vedli na ministerstvech školství a kultury a v Radě pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska. Do Záhřebu jeli poslanec Vladimír Bílek a jeho tajemnice Lidija Horvatová, předsedkyně a tajemnice Svazu Čechů Libuše Stráníková a Jarmila Kulhavá a ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová. Vrátili se zcela spokojeni a optimisticky naladěni.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 45 2019

V Jednotě číslo 45, která vychází 16. listopadu 2019, čtěte:
- V Horním Daruvaru se konala třináctá přehlídka hudebních skupin
- Chorvatský premiér Andrej Plenković na návštěvě v České republice
- Praktická stáž Jaroslava Preislera v Jednotě
- Se známým specialistou fyzikální medicíny Božidarem Egićem
- Na Martina na návštěvě v daruvarském vinařství
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi