SVAZ BUDE MÍT NOVÉHO TAJEMNÍKA

„Plán práce jsme splnili na sto procent,“ konstatovala 29. prosince na zasedání předsednictva Svazu Čechů jeho předsedkyně Libuše Stráníková. V zasedací síni Svazu se ho zúčastnili téměř všichni předsedové a představitelé Besed a ředitelé českých základních a mateřských škol a z hostů poslanec Vladimír Bílek a jménem dozorčího výboru Zdenko Tomek. Na více než dvouhodinové schůzi se jednalo o realizovaných plánech v roce 2015 a plánovaných akcích a možnostech jejich financování v roce 2016.  Na místo nového tajemníka Svazu, jediného zaměstnance této instituce, byl ze čtrnácti kandidátů zvolen Daruvařan Ivan Vrbický. Dosavadní tajemnice Jarmila Kulhavá jde do důchodu.

Na území Bjelovarsko-bilogorského županství žiji příslušníci dokonce dvaadvaceti národnostních menšin, pět menšin volí rady nebo představitele, dvě mají i zastupitele ve výkonné moci, tedy místožupany. Tím se toto županství liší od všech ostatních chorvatských regionálních samospráv, a proto jsme o její multietničnosti a multikulturálnosti mluvili s županem Damirem Bajsem.

Z ČINNOSTI KULTURNÍ RADY SVAZU ČECHŮ

Porada pro vedoucí pěveckých skupin, sborů a doprovodných kapel, která se v organizaci kulturní rady Svazu Čechů konala v Malých Zdencích 14. prosince, byla hojně navštívena. Začínajícím skupinám poskytla konkrétní pomoc a do třetice se v ohlédnutích za letošními Zpěvánkami vykrystalizovalo co skupiny potřebují a jak v té pomocí dál pokračovat. Zbývá už jen se těchto kroků doržovat a krajanský zpěv bude lepší. Stačí prý k tomu málo.

Uplynulo čtyřicet let od smrti jednoho z nejvýznamnějších daruvarských krajanů, kteří dosáhli vysoké postavení v chorvatském veřejném životě. Byl to Josip Salač, duchovní, který se dokonce stal i světícím záhřebským biskupem. Narodil se v Dolním Daruvaru 22. ledna 1908 a zemřel 19. prosince 1975 v Záhřebu.

Na přelomu listopadu a prosince v České základní škole Komenského v Daruvaru pobývala dva týdny absolventka pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Tereza Klímová. Během čtrnácti dnů navštěvovala různé školní hodiny, učila děti ve školní družině, pomáhala i v redakci Jednoty. Pochází ze Svitav, má dvě magisterská studia v oborech český jazyk a občanská výchova, jedno pro základní školy a druhé pro střední školy.

Letošní teplý podzim šel na ruku zemědělcům, kteří do zimy stačili udělat spoustu práce na poli – sklidit kukuřici, vyvézt chlévský hnůj a zorat pole. Pro toto období jsou příznačné i zabijačky… Na kus řeči jsme se zastavili ve vsi Mezurač u Kutiny, kde svorně žijí a spolupracují Chorvaté s Čechy a Slováky.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 27 2020

V Jednotě číslo 27, která vychází 3. července 2020, čtěte:
- Jednota oslavila narozeniny
- Den české kultury a otevřených dveří v Kaptole
- Valné hromady českých besed Sisak a Slavonský Brod
- Dílna Tvořivost nás spojuje v Horním Daruvaru
- Malované lahve Blaženy Veselé
- V Čechách v roce 1945 působila jugoslávská partyzánská brigáda Maršál Tito
- Opustili nás Bohumil Kalenský a Jiřinka Šolcová
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi