ČESKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KONČENICE

Nejdelší, nejbouřlivější a nejemotivnější debata na schůzi Rady obce Končenice 10. března se vedla o bodu se symbolickým číslem třináct. Šlo o osud české mateřské školy. Po obsáhlé diskusi se Rada usnesla školku zavřít. Děti budou od příštího školního roku chodit do chorvatské školky Vladimira Nazora a české Ferdy Mravence v Daruvaru.

PŘEDSEDKYNÍ I NADÁLE FANYNKA HUSÁKOVÁ

Stydlivé předjarní sluníčko zdravilo na Hostech členy rijecké Besedy, kteří se 14. března scházeli na volební výroční schůzi. Vítala je předsedkyně Fanynka Husáková a důkladně uklizený Český dům T. G. Masaryka s novou hostelovou recepcí. To byl výsledek velké pracovní akce předchozího dne. Slovo nejdřív měli tanečníci a zpěváci: děvčata zatančila, zazpívali členové pěvecké skupiny Nostalgie a s elegancí vystoupila taneční skupina manželských párů.

NOVÉ STANOVY

„Svůj nejdůležitější cíl – propagace českých tradic a kultury – jsme splnili úplně, a s činností spolku od loňské valné hromady do dnes můžeme být spokojení," řekla předsedkyně České besedy Sisak Jiřinka Vidovićová na valné hromadě 14. března. Kromě zpráv o činnosti, Beseda schválila i změny a doplňky spolkových stanov.

ZLEPŠIT VZTAHY SE ŠKOLOU

„Česká beseda Dežanovec má 225 členů, z toho dvanáct dětí mladších patnácti let a osmdesát čtyři členové mají více než šedesát. Jednadvacet jich nežije v Dežanovci," uvedla na začátku své zprávy na valné hromadě 14. března jednatelka Ludmila Bláhová. Chtěla tím zdůraznit, že není jednoduché organizovat činnost spolku. Toto její tvrzení vyvracel jednak značný počet přítomných členů a hostů, a jednak další údaje ze zprávy o dvouletém období.

„Jsme malá Beseda v malé vesnici a těžko splňujeme podmínky na financování, týkající se počtu vystoupení. Přesto jsme vloni měli dostatečné množství programů a hostování a můžeme být spokojeni,“ řekla předsedkyně České besedy Bjeliševec Alenka Hrušková na volební valné hromadě spolku. Dodala, že o úspěch se zasloužili všichni, a že právě jednotnost a svornost jsou největší hodnotou Besedy.

V českých spolcích se vžila praxe pořádat divadelní nebo pěvecké či hudební večery. Jeden z nich se konal v sobotu 7. března v Garešnici. Do Chorvatského domu se sjely divadelní skupiny České obce Bjelovar a Českých besed Dolní Střezany, Hrubečné Pole a  Jazvenik. Všechny své dílo této divadelní sezóny uvedly poprvé a na velkém jevišti Chorvatského domu se mohly bez prostorového omezení dobře rozehrát a mít ještě jednu přípravu před premiérou nebo přehlídkou v Lipovci.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 41 2019

V Jednotě číslo 41., která vychází 19. října 2019, čtěte:
- V Kaptole se konala první část přehlídky pěveckých skupin Krajanské zpěvanky
- Učitelé českých škol na semináři v České republice
- Ženský pěvecký sbor daruvarské Besedy na návštěvě v Novém Sadu
- Představujeme výrobce ginu Igora Rihtera
- Sažetak, souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi