V časech bilancování, které jsou na přelomu starého a nového roku naprostou samozřejmostí, se ani krajanská komunita nevyhne shrnutí výsledků své činnosti a nahlédnutí do blízké budoucnosti, tedy do plánů na rok, který právě začal. „Když všechno spočítáme, můžeme být s loňským rokem spokojeni a letošní by neměl být horší,“ shodli se představitelé v  předních funkcích Svazu Čechů, předsedkyně a dva místopředsedové, kterým jsme položili stejnou otázku: Jak hodnotíte minulý rok a co očekáváte od letošního?               

M. Pejić

V České základní škole J. A. Komenského v Daruvaru se 7.-9. ledna konala pátá zimní škola tvořivé dramatiky pro žáky, učitele a další zájemce. Letos na ní byl 121 účastník z Daruvaru, Končenic, Lipovce, Brestova, Dežanovce, Hrubečného Pole a Záhřebu. Vloni jich bylo devadesát. První ročník školy začínal se šedesáti účastníky. Organizátorem projektu je Svaz Čechů a česká škola Komenského  za finanční podpory Ministerstva vědy, vzdělávání a sportu Chorvatska.

České rolnické a řemeslnické rodiny začaly ve větším počtu přicházet do Dolního Daruvaru začátkem druhé poloviny 19. století. Byl mezi nimi i Georg Klimpl, narozený v Čáslavi v roce 1837. V manželství s Kateřinou Líchovou se jim narodily děti Marie, Václav, Anna a Františka, ale všechny v raném dětství zemřely. Jediný potomek, kterého tento osud nepotkal, byl syn, který dostal po svém otci jméno Georg (Đuro, Jiří). Narodil se v roce 1873 a vyučil se zedníkem.

Dežanovečtí krajané se s loňským rokem loučili zvláštním způsobem a ve skvělé náladě – uprostřed vánočních a novoročních svátků, 27. prosince, uspořádali oslavu 90. výročí založení Besedy, na které se pobavili při pěkném programu sousedních krajanských spolků z Dolních Střežan, Šibovce a Dolan.

Česká beseda Velké a Malé Zdence uspořádala v neděli 21. prosince za krásného slunečného počasí tradiční obchůzku dědy Mráze. Krojovaný průvod vyšel, stejně jako v předešlých třinácti letech, od rodiny Vrbické ve Velkých Zdencích a pokračoval přes Malé Zdence až do Orlovce.

Dny české kultury jsou slavnosti, zamyšlené především jako možnost, jak širší veřejnosti přiblížit krajanskou aktivitu a kulturu. Proto se často pořádají mimo České domy a zahrnují různé akce, nejen kulturní pořady s tancem, hudbou a zpěvem. Ve snaze vymyslet si něco, co se v ní ještě nedělalo, přišla Česká beseda Prekopakra na nápad přidat ke kultuře gastronomii. Naplánovala si kuchařskou dílnu, na které by se zájemci učili vařit pravé české knedlíky, a ostatní by je ochutnali. Proto svému Dni české kultury 2014 dali Prekopakerští podtitulek Knedlíčky.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 33 2019

V Jednotě číslo 33., která vychází 24. srpna 2019, čtěte:
- Pokračují projekty financované Úřadem pro lidská práva
- První hudební tábor ve Tkonu
- Beseda Viroviticko-podravského županství uspořádala výstavu Labyrint světa a ráj srdce
- Rozhovor s inženýrem Sašou Kolouchem z Prahy
- Zájezd daruvarských turistů do italských Alp
- V Brestovci Orehovickém se konalo devatenácté setkání Brestovů
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi