Nevšední a velmi zdařilý divadelní večer se konal v Daruvaru 28. února na jevišti Českého domu – dvě skupiny divadelních ochotníků ukázaly svou roční produkci. Divadelní skupina ČB2 uvedla už pošesté komedii Koncese, zatímco skupina Sebranka premiérově vystoupila s malou vánoční povídkou Jak jsem se ztratil.

„Česká obec má velké srdce a je vzorem nejen krajanským spolkům v zemi, ale i všem bjelovarským sdružením,“ řekl 28. února na řádné valné hromadě v Českém domě v Bjelovaru poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek. S uznáním konstatoval, že Večer národnostních menšin, který spolek organizuje, patří nejen k největším akcím v Bjelovaru, ale i v županství. Pochválil nově upravený sál a zmínil se o spolupráci Bjelovaru s Plzeňským krajem, nejbohatším v Česku.

V Domě České besedy Kaptol 28. února členové tohoto krajanského spolku a jejich přátelé a hosté vyslechli zprávy o  činnosti  a plán práce na následující období. Do výboru byli zvoleni dva dodateční členové. Po oficiální části řádného valného shromáždění se představily malá a střední taneční skupina a hudební soubor Bohemia.

„Přijďte do našich spolkových místností 4. února, budeme tu mít malou slavnost,“ pozvali nás z Matice důchodců Daruvar: „Naše členka Drahuška Šulentićová toho dne oslaví osmdesáté narozeniny a zároveň půjde podruhé do důchodu. Řekněte, kolik lidí se může pochlubit, že po svém oficiálním odchodu do penze ještě dvacet let vedli účetnictví, jak to dělala paní Drahuška pro daruvarské důchodce?“

Volební valná hromada České besedy Hrubečné Pole se v sobotu 21. února konala v místnostech bývalého supermarketu, kde probíhá i veškerá besední činnost. Na schůzi se sešla čtyřicítka členů spolku.

O nejpočetnějším krajanském spolku v Chorvatsku, České besedě Daruvar, byla na volební valné hromadě v Českém domě 21. února slyšet jen slova chvály. Také hosté vyjádřili spokojenost s činností a spoluprací. Na shromáždění, kterému předcházel program, bylo 123 z více než 700 členů, z nichž 441 zaplatil členský příspěvek.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 45 2019

V Jednotě číslo 45, která vychází 16. listopadu 2019, čtěte:
- V Horním Daruvaru se konala třináctá přehlídka hudebních skupin
- Chorvatský premiér Andrej Plenković na návštěvě v České republice
- Praktická stáž Jaroslava Preislera v Jednotě
- Se známým specialistou fyzikální medicíny Božidarem Egićem
- Na Martina na návštěvě v daruvarském vinařství
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi