„Česká obec má velké srdce a je vzorem nejen krajanským spolkům v zemi, ale i všem bjelovarským sdružením,“ řekl 28. února na řádné valné hromadě v Českém domě v Bjelovaru poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek. S uznáním konstatoval, že Večer národnostních menšin, který spolek organizuje, patří nejen k největším akcím v Bjelovaru, ale i v županství. Pochválil nově upravený sál a zmínil se o spolupráci Bjelovaru s Plzeňským krajem, nejbohatším v Česku.

V Domě České besedy Kaptol 28. února členové tohoto krajanského spolku a jejich přátelé a hosté vyslechli zprávy o  činnosti  a plán práce na následující období. Do výboru byli zvoleni dva dodateční členové. Po oficiální části řádného valného shromáždění se představily malá a střední taneční skupina a hudební soubor Bohemia.

„Přijďte do našich spolkových místností 4. února, budeme tu mít malou slavnost,“ pozvali nás z Matice důchodců Daruvar: „Naše členka Drahuška Šulentićová toho dne oslaví osmdesáté narozeniny a zároveň půjde podruhé do důchodu. Řekněte, kolik lidí se může pochlubit, že po svém oficiálním odchodu do penze ještě dvacet let vedli účetnictví, jak to dělala paní Drahuška pro daruvarské důchodce?“

Volební valná hromada České besedy Hrubečné Pole se v sobotu 21. února konala v místnostech bývalého supermarketu, kde probíhá i veškerá besední činnost. Na schůzi se sešla čtyřicítka členů spolku.

O nejpočetnějším krajanském spolku v Chorvatsku, České besedě Daruvar, byla na volební valné hromadě v Českém domě 21. února slyšet jen slova chvály. Také hosté vyjádřili spokojenost s činností a spoluprací. Na shromáždění, kterému předcházel program, bylo 123 z více než 700 členů, z nichž 441 zaplatil členský příspěvek.

Další besední sekce – tvůrčí skupina, nové stejnokroje pro pěveckou skupinu, upravené místnosti pro zkoušky a schůze v patře, nové židle v sále a asfalt před Domem, společně s bohatým kulturním životem je výsledek činnosti České besedy Dolní Střežany v minulém období. Bylo to řečeno na valné hromadě spolku, kterou v sobotu 21. února zahájila předsedkyně Besedy Jiřinka Machová.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 41 2019

V Jednotě číslo 41., která vychází 19. října 2019, čtěte:
- V Kaptole se konala první část přehlídky pěveckých skupin Krajanské zpěvanky
- Učitelé českých škol na semináři v České republice
- Ženský pěvecký sbor daruvarské Besedy na návštěvě v Novém Sadu
- Představujeme výrobce ginu Igora Rihtera
- Sažetak, souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi