Soutěž ve čtení nahlas Čtení tě mění

  • Posted on:  čtvrtek, 18 březen 2021 00:00

AKCE SVAZU ČECHŮ
K Mezinárodnímu dni mateřského jazyka již třetí rok proběhla soutěž ve čtení nahlas s názvem Čtení tě mění. Po úspěšných dosavadních soutěžích Čtení tě mění v České základní škole J. A. Komenského a díky pozoruhodnému zájmu žáků letos tuto soutěž na podporu čtení v českém jazyce na iniciativu předsedkyně rady pro školní otázky Jitky Staňové Brdarové, uspořádal pro žáky všech českých škol, kteří se učí podle modelu A Svaz Čechů v RCH. Cílem této soutěže je motivovat žáky, aby co nejvíce četli a dokázali o přečteném díle mluvit. Odměny, uznání, diplomy a poděkování zajistil Svaz Čechů v RCH.

Poradkyně pro školy s výukou v českém jazyce Jitka Staňová Brdarová uvedla: „Zpomalení asimilace v Chorvatsku je možné, pokud by se obohatila slovní zásoba natolik, aby osoba dokázala vyjádřit své myšlenky v češtině, protože, když nám schází slova, tak si je vezmeme z chorvatštiny. Čtení napomáhá obohatit si slovní zásobu a projekty na podporu čtení jsou pro menšinu velmi významné. Další klíčová dovednost pro seberealizaci v životě je naučit se nahlas před posluchači prezentovat a obhájit vlastní názory, čemuž tato soutěž také napomáhá. Proto doufám, že se bude i nadále konat a že o ni bude i nadále tak velký zájem jako nyní.“
Samotný průběh soutěže nám popsala knihovnice ve škole Komenského Míra Barberićová: „Během pěti minut musel každý žák představit sebe a knihu, zdůvodnit, proč představuje právě tu, a potom nahlas přečítal úryvek z knihy. Kvůli protiepidemickým opatřením letošní soutěž probíhala online na platformě Teams a zapojili se žáci z Končenic, Ivanova Sela, Lipovce a Daruvaru. Přes 60 účastníků bylo rozděleno do šesti věkových kategorií od 1. až do 6. třídy. Starší žáci a gymnazisté se letošní soutěže bohužel nezúčastnili, nejspíš protože současně probíhaly školní soutěže z jiných předmětů. Je však obdivuhodné a velice pochvalné, že se soutěže zúčastnilo dokonce sedm čtenářů prvňáků z Daruvaru a Ivanova Sela a že samotná soutěž trvala více než pět hodin.
Jako knihovnice věřím, že díky různým podobným projektům a akcím věnovaným čtení, bude čtení i v budoucnu zálibou našich žáků. Moto dokumentu Nacionalna strategija za poticanje čitanja – Čtěme, abychom nezůstali beze slov (Čitajmo da ne ostanemo bez riječi) potvrzuje právě to, co zdůraznila poradkyně J. Staňová Brdarová – čtení zabrání tomu, aby při vyjadřování chyběla slova,“ uvedla M. Barberićová a pokračovala:
„V době, kdy jsme všichni ovlivněni digitálními médii (počítače, tablety, chytré mobilní telefony) je velice nutné podporovat čtenářství. Jedním z cílů letošního projektu Čtení tě mění bylo upozornit na význam čtení nahlas. Kvůli opatřením jsme se rozhodli využít výhody moderní technologie, které nám navíc umožnily, aby se do soutěže zapojily další české školy a abychom se o kouzlo čtení nahlas podělili i s ostatními žáky a učiteli a také porotou, která výkony sledovala a hodnotila. Trvala jsem na tom, aby se průběh soutěže co nejvíce podobal skutečné situaci, a proto jsem se snažila využít možnosti online schůzky v MS Teams. Použily jsme zvláštní webkameru a mikrofon, aby se při čtení viděl i neverbální projev žáků, což je také jedno z kritérií, které porota hodnotila. Od žáků z Končenic a Ivanova Sela jsme nežádali splnění této podmínky, takže oni četli vsedě přímo před počítačem. Technologie má, bohužel, také nevýhody, a tak se stalo, že občas někteří měli při sledování problém se zvukem, ale celá více než pětihodinová soutěž proběhla online bez zastavení a byla úspěšně uskutečněná.“
Soutěžící hodnotily dvě tříčlenné poroty, které měly vybrat tři nejúspěšnější čtenáře v každé kategorii. Žáky nižších tříd hodnotily: Fanynka Stehnová, Bohdana Pěva Šolcová a Ludmila Bláhová. V porotě pro žáky vyšších tříd byly Taňa Novotná Golubićová, Željko Podsedník a Vlatka Daňková, která uvedla své dojmy o žácích druhého stupně: „Celkově žáci podali lepší výkony v představování knihy a sebe než v samotném čtení. Byli přirozenější a často improvizovali, což působilo věrohodně, ne naučeně a připraveně. Jejich výkony je těžko objektivně posoudit, protože ne každý text byl vhodný k tomu, aby ukázal, co děti všechno hlasem dovedou. Někteří mají problémy s artikulací, nebo nevyslovuji správně některé hlásky, další problém je vyslovování osobních jmen z jiného jazyka a také fakt, že při čtení stáli a drželi knihu v ruce (kdyby soutěž proběhla v rozhlasovém podání, výsledky by byly jiné). Při rozhodování jsem se nevedla počtem chyb, ale vycházela jsem z celkového dojmu. Čtení nahlas má za úkol propagovat čtení jako takové, zaujat posluchače natolik, že odejde do knihovny a knihu si vypůjčí.“
Všichni členové poroty se shodli, že prezentace a čtení byly velmi dobré. Porota hodnotila tvořivost v představení, slovní zásobu, jasnost a zřetelnost výslovnosti, výraznost a přesvědčivost čtení, přiměřenost textu věku čtenáře a celkový dojem. Vybrat nejlepší čtenáře nebyla vůbec lehká práce, a v některých případech o vítězích rozhodla jen půlka bodu. Někteří žáci si zasloužily i zvláštní pochválení.
Všichni účinkující žáci dostali uznání a čokoládu, učitelky a členové poroty poděkování. Slavnostní vyhlášení a předání odměn žákům, kteří získali první tři místa z daruvarské školy proběhlo ve školní knihovně ČZŠ Komenského 1. března, předala je ředitelka školy a místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková. Žákům z Končenic odměny odevzdala předsedkyně rady pro školní otázky Svazu Čechů v RCH Jitka Staňová Brdarová a žákům v Ivanově Sele a Lipovci byly zaslány.
Je zapotřebí zdůraznit také to, že návrhy na logo soutěže Čtení tě mění vypracovali žáci 2. a třídy. Výtvarný námět loga použitý na uznání a diplom letošního projektu Čtení tě mění navrhla Karla Horvatová.
Text Mira Barberićová, upr. js, foto školy

Výsledky soutěže Čtení tě mění
1. TŘÍDA: 1. místo: Adam Janota, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Lana Malinová), 2. místo: Petra de Bonová, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Lana Malinová), 3. místo: Nela Turková, Obvodní škola Lipovec ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Drahuška De Bonová)
2. TŘÍDA: 1. místo: Tia Klíglová, ČZŠ Josefa Růžičky, Končenice (učitelka Silvana Zemanová-Orozovićová), 2. místo: Lucie Staňová Bartošová, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Světluška Prokopićová), 3. místo: Samuel Čibera, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Světluška Prokopićová), Pochválení: Karla Horvatová
3. TŘÍDA: 1. místo: Miha Bartoš, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Dubravka Plehová)
2. místo: Melita Bećirovićová, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Dubravka Plehová), 3. místo: Nika Šilobodcová, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Jitka Janotová Doležalová)
4. TŘÍDA: 1. místo: Kristijan Lukáš, ČZŠ Josefa Růžičky, Končenice (učitelka Elenka Podsedníková), 2. místo: Damjan Růžička, ČZŠ Josefa Růžičky, Končenice (učitelka Elenka Podsedníková), 3. místo: Lara Bičaková, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Anamari Toplaková)
5. TŘÍDA: 1. místo: Zara Valdgoniová, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Tijana Trbojevićová), 2. místo: Dominik Bažant, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Tijana Trbojevićová), 3. místo: Borna Křivský, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Tijana Trbojevićová), Pochválení: Tin Horák
6. TŘÍDA: 1. místo: Lana Vašková, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Jitka Staňová Brdarová), 2. místo: Daria Takačová, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Jitka Staňová Brdarová), 3. místo: Iva Holečková, ČZŠ J. A. Komenského (učitelka Jitka Staňová Brdarová), Pochválení: Mia Zavadilová, Dora Tourková

Read 97 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2022

V Jednotě číslo 3, která vychází 22. ledna 2022, čtěte:
- Lyžování končenických žáků na Valašsku
- S předsedkyní Svazu Čechů v RCH
- Županské porady učitelů
- Sportovně rybářský spolek Toplica Daruvar
- Sto let Svazu Čechů: Slováci opouštějí společný Svaz
- Střípky vzpomínek na Brestov Václava Herouta
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi