Kulturní večer v Dolních Střežanech

  • Posted on:  čtvrtek, 19 srpen 2021 00:00

VYTOUŽENÝ VEČÍREK PÍSNÍ A DIVADLA
Členové České besedy Dolní Střežany přiložili ruce k dílu a 7. srpna nachystali kulturní večírek, na který se všichni velice těšili, protože už dlouho toužili po setkání a pobavení s přáteli. V programu vystoupili domácí besední skupiny, také skupiny z několika přátel-ských besed a kulturně uměleckých spolků.

Původně a tradičně se toto setkání konalo jako večírek písní, na který si střežanští krajané zvali pěvecké skupiny přátelských besed a spolků. Letos ale koncepci trochu změnili, poněvadž zpěváci z České besedy města Garešnice nemohli přijet, a večírku se zúčastnila diva-delní skupina. Přejmenovali proto i celý pořad na Kulturní večírek.
Kromě garešnických divadelníků v programu vystoupily přátelské pěvecké skupiny besed Hrubečné Pole a Holubňák, pěvecká skupina Sdružení Maďarů obce Dežanovec a domácí zpěvačky. Všichni za-zpívaly několik českých písní, některé skupiny do svého repertoáru přidaly i chorvatskou píseň, a spolek Maďarů zpíval písně v maďar-štině a také v chorvatštině. Pěvecký večírek zpestřili a diváky poba-vili a přiměli k smíchu divadelníci z Garešnice skečem Večeře pro jednoho.
Kulturní večer zhlédla řada domácích krajanů toužících po spole-čenském dění a pobavení, přijel se podívat také zástupce ve Sněmu Vladimír Bílek. Pozvání přijali a večera se zúčastnili členové Rady srbské menšiny obce Dežanovec v čele s předsedou Željkem Mileu-snićem, kteří oplatili návštěvu a vystoupení střežanských zpěvaček na jejich akci Vidovdan.
Stálým hostem programů a aktivním členem dolnostřežanské Be-sedy je i bývalý předseda české menšinové rady obce Dežanovec Slávko Nechvátal, který si ani tento program nenechal ujít.
Všichni návštěvníci byli večírkem nadšeni a vyjádřili radost z vy-touženého shledání. Doufají, že epidemiologická omezení už budou za námi a že se takové večírky v budoucnu stanou zase naší každo-denností. Text J. Horká, foto úřad poslance

Read 46 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi