Očekáváme mírný pokles počtu obyvatel

  • Posted on:  středa, 25 srpen 2021 00:00

Z ÚŘADU MĚSTA DARUVARU
Letošní sčítání lidu, domů a bytů začne za měsíc a v úřadech města Daruvaru se upřesňují poslední detaily tohoto velkého a důležitého desetiletého projektu. Na území města a pěti sousedních obcí sčítáním řídí sčítací pobočka v čele s právníkem Borisem Peranovićem, se kterým jsme probrali dosavadní průběh příprav a podmínky, v kterých se sčítání bude konat.

„Právě skončil výběr sčítacích komisařů (popisivači). Pro výběr používáme počítačovou aplikaci, kterou jsme dostali z ústřední sčítací komise,“ říká B. Peranović. Dodává, že aplikace vlastně vybírá přihlášené kandidáty s nejlepšími podmínkami a dělá jejich soupis, přičemž příslušníci národnostních menšin dostávají dodatečné body.
„Příslušníci národnostních menšin měli přednost při výběru sčítacích komisařů, a podle Zákona o právech národnostních menšin, na území každého sčítacího střediska mohlo být příslušníků menšiny tolik, kolik je jich ve složení obyvatelstva. Konkrétně – Daruvar má úhrnem jednadvacet sčítacích komisařů a dvacet procent Čechů, měl by tedy mít nejméně čtyři sčítací komisaře české národnosti, ale bude jich i více.“
Sčítací pobočka Daruvar zahrnuje území, na kterém žije dvaadvacet tisíc osob a je rozdělena do tří sčítacích středisek – Daruvar, Đulovac a Dežanovec. Daruvarské středisko zahrnuje město Daruvar, kde sčítání provádí jednadvacet sčítacích komisařů a obec Sirač (čtyři komisaři), sčítací středisko Đulovac má na starosti území této obce a angažuje šest komisařů, zatímco Dežanovec zahrnuje obce Dežanovec a Končenice, pro každou čtyři komisaře.
„Na pětadvacet sčítacích komisařů v sčítacím středisku Daruvar máme čtyři dozorčí a jednoho instruktora,“ říká B. Peranović a dodává, že kandidáti na sčítací komisaře a dozorčí musí být komunikativní a informaticky gramotní.
Osoby, které budou provádět sčítání lidu si vydělají značné dodatečné finanční prostředky. Každý komisař by měl sepsat 250 až 270 domácností, a výdělek se spočítá podle počtu sepsaných osob, domů a bytů. „Počítáme, že průměrná mzda bude kolem pěti tisíců kun s tím, že někteří komisaři vydělají méně, a jiní více. Komisaři budou navštěvovat i rodiny, které se sečetly samy v první fázi sčítání elektronickou soustavou e-Građani. Po vyplnění online formuláře každá osoba dostává kód, a komisaři musí každý kód skenovat, čímž sčítání skončí.“
„Sčítací formulář obsahuje šedesát otázek, které jsou stejné jako v minulých sčítáních, kromě dvou nových otázek, tykajících se civilních válečných obětí a opuštěných domů. Formulář se vyplňuje na laptopu a posílá do ústřední sčítací komise do Záhřebu. To znamená, že žádné údaje nebudou u nás, všechno se bude shromažďovat na ústředním serveru. Každý formulář potom ověřují kontroloři,“ vysvětluje B. Peranović.
A jaký bude výsledek? Co ukáže sčítání – kolik obyvatel má Daruvar?
„Všichni občané vidí, že se počet obyvatel zmenšuje, že lidé odcházejí za prací jak do zahraničí, tak i do jiných částí Chorvatska, ale v městských úřadech víme, že přicházejí i noví spoluobčané. Tohoto trendu jsem si všiml i na dřívějším pracovním místě tajemníka mateřské školy a vidím to i nyní jako zaměstnanec městské správy. Hlavně, jsem přesvědčen, že sčítání ukáže velmi silné lokální migrace, také že pokles obyvatelstva v sousedních obcích, tedy v rurálním prostředí bude mnohem větší než v samotném městě Daruvar, kde očekávám jen mírný úpadek počtu obyvatelstva,“ uzavírá B. Peranović.        Text M. Pejić

Read 46 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi