Sto let Svazu Čechů L – Jak sídlo Svazu Čechů nahradilo sídlo Banski dvori

  • Posted on:  středa, 27 duben 2022 00:00

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V DARUVARU
Přestože pandemie zastavila velkou část kulturních aktivit české menšiny, neodrazila se na průběh stavebních prací, takže byla dokončena úprava fasády na budově Svazu, byla zahájena stavba budoucího Českého kulturního centra v Daruvaru a pokračovalo se s přístavbou české základní školy v Daruvaru a rekonstrukce České galerie.

Zintenzivnilo úsilí o rekonstrukci a přístavbu kulturně-vzdělávacího střediska ve Tkonu na Pašmanu, takže od 22. do 24. září 2020 pobývali v Zadarském županství členové výkonného výboru a hospodářské rady Svazu Čechů. Dvanáctičlennou delegaci vedli předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková, místopředsedkyně Marie Válková a poslanec Vladimír Bílek. Ten ve volbách do chorvatského parlamentu 5. července 2020 získal poslanecký mandát již počtvrté, když opět porazil svého protikandidáta Ivana Komaka, tentokrát s výsledkem 89 procent získaných hlasů. Ve volbách zvítězilo HDZ, takže novou vládu znovu sestavil Andrej Plenković, který znovu uzavřel dohodu o spolupráci se všemi zástupci národnostních menšin.
V letech 2020 a 2021 bylo obnoveno mnoho českých domů, a to díky pochopení Rady pro národnostní menšiny Chorvatské republiky. Rada umožnila menšinovým spolkům využít finanční prostředky určené na kulturní aktivity na „zlepšení materiálních podmínek pro jejich činnost“, tedy na obnovu infrastruktury.
Zemětřesení 22. března a 29. prosince 2020 způsobila škody na českých domech v Záhřebu a Jazveniku a v místnostech České besedy Sisak, ale navzdory pandemii, která značně omezila kontakty mezi lidmi, se projevila solidarita příslušníků a institucí české menšiny s tamními krajany. Už 2. ledna 2021 Sisak a Jazvenik navštívili poslanec v parlamentu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, místožupanka Bjelovarsko-bilogorského županství Táňa Novotná Golubićová a předseda Koordinace rad a představitelů české menšiny Damir Malina. Obyvatelům oblasti, kde se po několik dní a týdnů země otřásala, vyjádřili lidskou solidaritu a přivezli humanitární pomoc. Angažovali se také při sbírkách na pomoc v České republice od institucí, jednotlivců a místních a regionálních samosprávných celků, zejména těch, s nimiž česká menšina již spolupracuje. Svaz Čechů začal shromažďovat dary a zřídil komisi pro distribuci pomoci jednotlivým příslušníkům české menšiny v zemětřesením postižené oblasti. Mezi dárci vynikl Jihomoravský kraj a města Valašské Meziříčí, Hustopeče a Letohrad.
Za těchto mimořádných okolností vstoupil Svaz Čechů v Chorvatské republice do roku 2021, roku velkého jubilea, 100. výročí založení zastřešující organizace české menšiny v Chorvatsku. Potvrdil se jako instituce, která sdílí osud své vlasti, ale zároveň pečuje o veškeré životní potřeby a zájmy chorvatských Čechů, a to jak v příznivých podmínkách, tím spíše v dobách těžkých a nejistých.
Tradiční porada českých učitelů se 29. ledna 2021 poprvé konala online. Umožnila ale účast více než sedmdesáti osob, mezi nimi poprvé v dějinách českého školství v Chorvatsku i ředitelky Agentury pro výchovu a vzdělávání Dubravky Brezakové Stamaćové. České školy v Daruvaru, Končenicích a Lipovci osobně navštívila 13. května, v době, kdy se činnost Svazu a jeho orgánů díky zlepšení epidemiologické situace v Chorvatsku většinou normalizovala. Poradkyně Jitka Staňová Brdarová uvedla, že se i v takovéto těžké situaci bude konat soutěž Čtení tě mění, literární a výtvarná soutěž Naše jaro a pokusí se zorganizovat letní školy pro žáky šestých tříd ve Smržovce a pro žáky sedmých a osmých tříd v Praze.
V roce 2021 bylo 925 žáků, kteří se podle modelu A, B nebo C učí česky. V modelu A 279, a to v Daruvaru (230) Končenicích (45), Ivanově Sele (4), a také 194 v mateřských školách v Daruvaru a Končenicích. Podle modelu B se učí 11 žáků na daruvarském gymnáziu. Podle modelu C se učí 442 žáků. V mateřské škole v Mezurači 12. V základních školách 379 a to v Hrubečném Poli a Velkých a Malých Zdencích, Dežanovci, Trojeglavě, Uljaniku, Sokolovci, Mezurači, Lipovlanech, Subotské, Kipu, Šibovci, Hercegovci, na Dioši, v Sisku, Kaptole, Záhřebu, Bjelovaru, Pakraci, Lipiku, Virovitici, Rijece a Bibinji u Zadru. Středoškoláků v modelu C je 51 a to v Daruvaru na gymnáziu a ve střední škole, v Záhřebu, ve Virovitici, v Hrubečném Poli a v Požeze. Kromě toho 5 studentek pocházejících z české menšiny studuje bohemistiku v Záhřebu.
Rozvolnění opatření vstoupilo v platnost začátkem března 2021 a umožnilo Svazu přivítat dva vysoké představitele Chorvatska a Česka. Chorvatský premiér Andrej Plenković a český ministr zahraničí Tomáš Petříček 16. března společně otevřeli přistavěnou část České základní školy Jana Amose Komenského a České mateřské školy Ferdy Mravence. Jednalo se o vůbec první návštěvu kteréhokoliv chorvatského premiéra v sídle české menšiny v Chorvatsku a zároveň o první návštěvu českého ministra zahraničních věcí. Chorvatského premiéra doprovázeli další dva ministři, ministr zahraničí Gordan Grlić Radman a ministr vědy a školství Radovan Fuchs. Slavnostní přestřižení pásky s příslušnými projevy a hudebním programem se konalo na školním hřišti, aby se ho mohl zúčastnit co největší počet zájemců kvůli protiepidemickým opatřením. Škola a školka byly modernizovány díky přispění vlád obou zemí, takže podle premiéra Plenkoviće šlo o investici, která dále posiluje vzájemné přátelství a solidaritu.
„Nejlepší způsob podpory menšin je ochrana jejich identity, a klíčové prvky identity jsou jazyk, kultura a vzdělávání. Tyto projekty školy a školky umožňují příslušníkům české menšiny, aby si od nejmladších dnů byli vědomi, že jsou v Republice Chorvatsku rovnoprávnými občany, a přitom zachovávají svou zvláštnost a svou českou identitu... Tato škola a školka zůstanou zde a budou nejen svědkem spolupráce mezi českou menšinou a všemi ostatními obyvateli zdejšího kraje, ale budou zároveň skvělým příkladem spolupráce mezi Chorvatskem a Českem,“ uvedl Plenković, zatímco ministr Petříček vyzvedl význam školy pro zastavení záporných demografických trendů a vytváření předpokladů pro růst zaměstnanosti: „Soužití Čechů a Chorvatů v Daruvaru, v Bjelovarsko-bilogorském županství, ale také v celém Chorvatsku je dokonalý příklad toho, jak lze zachovat národní a kulturní identitu, specifika, a přitom být integrální součástí společnosti jako celku,“ řekl Petříček, který v budově Svazu Čechů besedoval s představiteli české menšiny. Zároveň proběhlo oficiální bilaterální setkání s premiérem Plenkovićem. Byla to jediná akce v dějinách Svazu, který nahradil budovu sídla chorvatské vlády Banski dvori v Záhřebu, kde chorvatští premiéři obvykle přijímají zahraniční hosty. Oba vysocí představitelé navštívili také Ivanovo Selo, kde uctili památku Čechů padlých v domovinské válce, a Petříček si prohlédl také Etnografickou sbírku české menšiny.
Slavnost v Daruvaru a návštěva vysokých představitelů Chorvatska a České republiky se konaly v den 75. výročí českého menšinového týdeníku Jednota, který 18. března slavnostně oslavil své jubileum. Přitom byl zdůrazněn význam Jednoty a jejího nepřetržitého vycházení v době, kdy byly všechny ostatní aktivity menšiny kvůli pandemii pozastaveny. O dva dny později, 20. března, se v České galerii konala slavnostní vernisáž výstavy o českém kroatistovi Dušanu Karpatském, kterou uspořádala Chorvatsko-česká společnost a Klub literátů Svazu Čechů.
Kromě chorvatského premiéra a českého ministra zahraničí Svaz Čechů hostil po zlepšení epidemiologické situace také některé další představitele a delegace. Svaz 8. dubna navštívila sedmičlenná delegace města Brna, s níž se jednalo o budoucí spolupráci. Hosté přivezli jako dar české základní škole knihy a školní pomůcky. V polovině dubna navštívila Svaz delegace ze Slezské univerzity v Opavě. Výsledkem návštěvy byla domluva o spolupráci při stážích studentů některých společenskovědních oborů na českých školách v rámci evropského výměnného programu Erasmus+.
Svaz navštívil 26. května chorvatský prezident Zoran Milanović. V rámci návštěvy Bjelovarsko-bilogorského županství se setkal s představiteli Svazu Čechů a županské Koordinace rad a představitelů národnostních menšin.
V komunálních volbách 16. května 2021 byla Táňa Novotná Golubićová znovu zvolena zástupkyní župana Bjelovarsko-bilogorského županství z řad české menšiny, zatímco Vladimír Bílek v Daruvaru a Anna-Marie Štrumlová Tučková v Hrubečném Poli byli znovuzvoleni místostarosty z řad české menšiny.
Po jednom a půl roce se 6. června 2021 v Českém domě v Daruvaru konala valná hromada, na které byla Anna-Marie Štrumlová Tučková znovu zvolena předsedkyní na další čtyřleté období. Přítomno bylo 74 ze 97 delegátů, což bylo největší shromáždění české menšiny od vypuknutí pandemie. Jedním z nejdůležitějších témat valné hromady bylo sčítání lidu plánované na podzim 2021. Na ustavujícím zasedání předsednictva 26. června byli Jiří Bahník a Marie Válková znovu zvoleni místopředsedy Svazu. Zvolen byl také nový výkonný výbor Svazu Čechů, tj. předsedové rad. V čele kulturní rady nedošlo k žádným změnám, i nadále ji vede Kristina Kvapilová, předsedkyní divadelní rady byla znovu zvolena Mája Krejčová, předsedkyní vydavatelské rady Lidija Dujmenovićová, předsedou informační rady Vladimír Bílek a předsedou hospodářské rady Jaromír Vrabec. Nové vedení mají historická rada – předseda Davor Ambroš a rada pro školské otázky – Silvana Zemanová Orozovićová.
Text Marijan Lipovac, přel. žp, foto archiv Jednoty a Svazu Čechů

Read 56 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi