Valná hromada České besedy Rijeka

  • Posted on:  středa, 27 duben 2022 00:00

SHROMÁŽDĚNÍ S VYSTOUPENÍM BESEDNÍCH SKUPIN
V Českém domě Tomáše Garriguea Masaryka se 9. dubna konala řádná valná hromada České besedy Rijeka s vystoupením všech spolkových skupin.
Úvodem přítomné pozdravila předsedkyně Besedy Sněžana Husáková. Po volbě pracovních těles a konstataci verifikační komise, že počet přítomných je dostatečný, aby shromáždění mohlo právoplatně rozhodovat, vzdali členové minutou ticha čest památce zesnulým členům Besedy.

Předsedkyně podala zprávu o činnosti v roce 2021. „Beseda bohužel musela zrušit některé akce a vystoupení v tuzemsku i v České republice. Podařilo se v poněkud omezené podobě uspořádat májovou zábavu, Dny české kultury s hostováním českého divadelního spolku Vojan a vánoční večírek s nadílkou dětem. Skupina Lost in Wonderland měla dvě produkce s repeticí kvůli omezení povoleného počtu přítomných diváků. V Rijece se konala také přehlídka Krajanské zpěvánky s povinnými covidovými pasy. Spolek spolupracoval s taneční skupinou Rotondo, na jehož produkci vystoupila besední skupina LIW.
Beseda podala vyúčtování za veškeré donace, které dostala od Rady pro národnostní menšiny RCH, Primorsko-goranského županství a města Rijeky na kulturní akce, jakož i od vládního Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin na malování nejvíce používaných místností Domu, v celkové výši kolem 220 tisíc kun. Významnou finanční podporu jsme získali také od představitelů naší menšiny – Sněžky Hercegové ve městě Rijeka a Fráni Kuželky v Primorsko-goranském županství. S příjmy z vlastní činnosti jsme disponovali úhrnem s asi 520 tisíci kunami. Díky rozhodnutí Rady pro národnostní menšiny, že se 80 % z přidělených prostředků může využít na režijní náklady a obnovu Domu, se nám podařilo překonat složitý rok 2021. Do rozpočtu se nám vešly výdaje za služby, mzdu jednoho zaměstnance, režijní náklady, údržbu a vklady do budovy a daňové poplatky.
Plány na rok 2022 obsahují pořádání přehlídky Krajanské zpěvánky, velký počet vlastních akcí, které jsme ohlásili Radě pro národnostní menšiny, županství a městu Rijeka, jakož i hostování v Rijece, u ostatních krajanských spolků, na přehlídce Naše jaro, na divadelní přehlídce v Lipovci, na oslavě stého výročí Svazu Čechů, na festivalu Folklor bez hranic v Ostravě a na Krajanském festivalu v Praze.
Na Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin jsme požádali o prostředky na obnovu opony na jevišti a dokončení dláždění a doufáme, že se setkáme s pochopením.
Také tentokrát valná hromada udělila uznání záslužným členům za dlouholetou činnost a přínos propagování českého jazyka a kultury. Letošními laureáty byli Marie Dmejchalová, Sněžana Hercegová, Sněžana Husáková, Darinka Mildová, Drahuška Munićová, Antonín Řehák, Josef Růžička, Dušanka Selicharová, Marinko Valenčić a Zdenka Valenčićová.
Díky tomu, že byla odvolána veškerá omezení ohledně shromažďování jsme mohli uspořádat kulturní program, ve kterém se představily všechny spolkové skupiny. Konečně jsme se po dlouhé době mohli sejít ve větším počtu, společně se pobavit a nabídnout malé pohoštění.“ Text a foto Sněžka Husáková

FOTO na facebooku

Read 97 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi