Sto let Svazu Čechů LI – Navzdory pandemii, dýchá se o kapánek líp

  • Posted on:  čtvrtek, 05 květen 2022 00:00

DOŽÍNKY VE SKROMNÉ PODOBĚ
Během jara a léta 2021 se konaly valné hromady českých spolků, kterým se podařilo uspořádat obvyklé kulturní aktivity. Svazu Čechů se také podařilo uspořádat některé své tradiční akce. V Končenicích se 16. června konala 31. přehlídka českých dětských písní, která byla svým bohatým hudebním a pěveckým programem projevem optimismu a znamením obnovy menšinového života v plné míře. Bylo to potvrzeno 3. července na Etno dni v Ivanově Sele.

Kromě výstavy výtvarných prací se konalo i představení literárních děl, vyhlášení vítěze literární soutěže Klubu literátů Svazu Čechů a předání diplomů. Následoval kulturně-umělecký program, v němž vystoupily dechové hudby z Ivanova Sela a Daruvarského Brestova a folklorní soubor České besedy Končenice. Klub výtvarníků uspořádal výtvarné sympozium, nechyběly ani české speciality.
Další akcí Svazu Čechů byla přehlídka dechových hudeb, která se konala 26. června v Daruvarském Brestově. Zúčastnilo se jí sedm souborů, které se na ni připravily za necelý měsíc od rozvolnění protiepidemických opatření. Přehlídku navštívila čtyřčlenná delegace města Valašské Meziříčí, vedená místostarostkou Yvonou Wojáczkovou. Delegace 29. června navštívila také sídlo Svazu Čechů, kde jednala o pokračování spolupráce s českou školou v Končenicích, se kterou již několik let pořádá výměnné pobyty žáků – Končeničtí tam jezdí na lyžování a české děti k moři do Tkonu. Hosté z České republiky navštívili také Jazvenik, kde krajanům postiženým zemětřesením věnovali 22 000 korun, které sesbíral místní včelařský spolek.
Nejvýznamnější akcí Svazu Čechů v roce 2021 měly být Dožínky, ale kvůli pandemii musely být zase odloženy, i když ne docela: 17. a 18. července se v Daruvaru uskutečnila akce nazvaná Oslava Dožínek jako svého druhu retrospektiva dožínkových slavností. Při té příležitosti byla představena kniha České dožínky v Chorvatsku autorů Václava Herouta a Davora Ambroše, kterou vydalo nakladatelství Jednota a která podchycuje všech 60 dosavadních dožínkových slavností české menšiny od roku 1925 do roku 2018. Film o osmnácti slavnostech v Daruvaru s titulem Dožínky v Daruvaru, který režírovala Jitka Janota Doležalová podle scénáře Leonory Janotové, se promítal v zaplněném velkém sále Českého národního domu. V jejich režii se také uskutečnil slavnostní program s názvem Žně, v němž hudebníci, zpěváci, tanečníci a herci představili zvyky spojené s ukončením žní a prací na sklizni a zpracování obilí. Program se měl konat na školním hřišti, ale kvůli nepříznivému počasí byl přesunut do Českého domu, takže pořadatel lidovou veselici odvolal. Pandemie a špatné počasí zabránily obvykle hojné účasti příslušníků české menšiny, ale přišli vysocí hosté: chargé d‘affaires českého velvyslanectví Slavomír Goga, bjelovarsko-bilogorský župan Marko Marušić a starosta Daruvaru Damir Lneniček. Bouřka znemožnila prezentaci některých českých besed na stáncích, které měly nahradit obvyklé alegorické vozy ve slavnostním průvodu, bez něhož by Dožínky byly nepředstavitelné. V Českém domě se také konala výstava asi dvaceti prací vzniklých na výtvarném sympoziu v rámci Etno dne v Ivanově Sele s tématy žní, dožínkových zvyků a folkloru.
Po nucené přestávce v roce 2020, Svaz Čechů v srpnu podruhé uspořádal hudební tábor ve Tkonu na ostrově Pašmanu, ale kvůli situaci způsobené koronavirovou pandemií se ho v tomto roce nemohli zúčastnit žáci z partnerské Základní umělecké školy Velké Bílovice. Tábora se zúčastnilo 14 hudebníků z českých besed Prekopakra, Lipovec, Končenice a Daruvarský Brestov, kteří se deset dnů zdokonalovali ve hře na dechové nástroje. Hlavním instruktorem byl Dalibor Kolár.
V září proběhlo v Chorvatsku sčítání lidu, proto se na konstituční schůzi informační rady Svazu Čechů 14. července mluvilo o tom, jak povzbudit lidi k tomu, aby se vyjádřili jako Češi. Poslanec Vladimír Bílek zdůraznil, jak je důležité propagovat českou menšinu a jak důležité je při sčítání lidu deklarovat se jako Čech, že je nutné oslovit nejen krajany, ale i ty, kteří nejsou evidováni jako příslušníci české menšiny, přestože mají české kořeny. S tím totiž souvisí financování kulturní činnosti, ale i získávání finančních prostředků z Evropské unie, právo na výchovu a vzdělávání v českém jazyce a jeho rovnoprávné používání, právo na účast českých představitelů v lokální a regionální samosprávě, v parlamentu, právo na kulturní autonomii a na vícejazyčné názvy a označení aj. „Svaz letos oslavuje sté výročí, a pokud jsme sto let mohli udržovat český jazyk, krásné české školy a lidové zvyky, musí se nám to podařit i v budoucnu. Vzhledem k tomu, že schválení a realizace všech projektů zaměřených na prospěch menšiny zaleží na počtu příslušníků, musíme usilovat o zpomalení asimilace. Jsme si vědomi toho, že se asimilaci bohužel neubráníme, ale jsme přesvědčeni, že ji můžeme zpomalit, aby počet příslušníků české menšiny o hodně neklesl a abychom si menšinová práva udrželi aspoň na dosavadní úrovni,“ prohlásila v Jednotě předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková. O sčítání lidu a jeho významu se hodně psalo v Jednotě a využívaly se i všechny možnosti moderní digitální doby, např. sociální sítě.
V září byly zahájeny práce na stavbě Kulturně-vzdělávacího střediska Tkon, které je současně největším projektem české menšiny a financuje ho Úřad pro lidská práva a práva národnostních menšin. Prioritou tohoto vzdělávacího střediska bude vzdělávání dětí, které chodí do českých škol a učí se češtinu, také všech aktivních krajanů, kteří pečují o jazyk a kulturu svých předků a jsou zapojení do činnosti krajanských spolků. V budoucnu by se v tomto středisku měly konat také letní školy, tábory a různá jiná soustředění krajanských pracovníků.
Od 7. do 9. října navštívili členové předsednictva a výkonného výboru Svazu Čechů po dvou letech znovu Prahu. Na programu bylo jednání v Československém ústavu zahraničním, Ministerstvu zahraničních věcí a v chorvatském velvyslanectví v Praze, setkání v úřadu prezidenta na Pražském hradě a účast na krajanské konferenci ve Valdštejnském paláci.
Anna-Marie Štrumlová Tučková na konferenci představila krajanskou komunitu, její uspořádání a bohatou činnost, zaměřenou na péči o českou tradici a jazyk, na spolupráci s institucemi v České republice a finanční podporu obou zemí. Své vystoupení ukončila slovy: „Je hezké být chorvatskou Češkou v šesté generaci, pečovat o jazyk a kulturu svých předků, jsem hrdá na svůj český původ.“ Poslanec Vladimír Bílek mluvil o bilaterálních vztazích a zdůraznil význam bilaterální smlouvy o ochraně práv národnostních menšin – Čechů v Chorvatsku a Chorvatů v Česku.
V Českem domě v Rijece byla 23. října zahájena největší pěvecká slavnost Čechů v Chorvatsku, Krajanské zpěvánky. Představila se skoro osmdesátka interpretů ze sedmi krajanských spolků. Vystoupily pěvecké skupiny z Hrubečného Pole, Končenic, Horního Daruvaru, Daruvarského Brestova, Jazveniku a Sisku. Druhé části Krajanských zpěvánek se 30. října v Lipovlanech zúčastnilo šest českých besed – kromě domácí, lipovlanské to byla šibovecká, mezuračská, garešnická, slavonskobrodská a dolanská.
V Lipovci se v listopadu po dvou a půl letech konala přehlídka krajanského divadla. Vystoupili herci pouze čtyř skupin, akce měla ale velký význam pro kontinuitu divadelní přehlídky. Byly to skupina A je to České besedy Tréglava, skupina z Dolních Střežan, skupina Panika České besedy Sisak a hostitele z Lipovce.
Od 18. do 21. listopadu se v Brně a Valašském Meziříčí konal mezinárodní seminář pro pedagogy českých menšinových škol v Chorvatsku. Na cestu se vydalo dvaadvacet učitelů.
V místním domě v Šibovci se 12. prosince konala valná hromada Svazu Čechů. Bylo přítomno 70 z 97 delegátů. Celoroční činnost rad Svazu představili jejich předsedové, a všechny podané zprávy shromáždění jednomyslně schválilo. Přítomní se kladně vyjádřili i o plánu práce a finančním plánu na rok 2022. Bohatou činnost české menšiny v Chorvatsku, o které se dozvěděl na valné hromadě, pochválil také nový český velvyslanec Milan Hovorka. „Nejenže vy můžete být hrdí, ale my jsme na vás hrdí. Obdivuhodné a nádherné je to, že vy český dům v Chorvatsku dlouhodobě stavíte od toho nejpodstatnějšího a nejzákladnějšího, a to je český jazyk. Jsem do slova a do písmene nadšen, jakým způsobem jste byli schopni vybudovat takovouto úžasnou infrastrukturu, abyste češství mohli předávat dále,“ uvedl Hovorka který už 2. prosince navštívil krajanskou komunitu v Daruvaru.
Rok 2021 ohodnotila Anna-Marie Štrumlová Tučková v rozhovoru pro Jednotu a prohlásila že se dýchalo o kapánek líp. „Z naplánovaných kulturních akcí korona zhatila jednu část Krajanských zpěvánek a oslavu stého výročí Svazu Čechů, kterou jsme se nakonec rozhodli posunout na rok další. Takové velké výročí si zajisté zaslouží veškerou pozornost všech nás. Bylo by škoda oslavit ho v rámci omezených podmínek, které v tomto okamžiku opatření nabízejí. Před námi je rok, na který jsme naplánovali hodně akcí,“ řekla Štrumlová Tučková a popřála, aby pandemie už byla za námi a aby se Češi setkávali jen s pozitivními zprávami, krásnými akcemi, na kterých se pobaví, zatančí a zazpívají si a aby Svaz Čechů nadále plnil své poslání: zachovat českou kulturu a jazyk zděděný od předků pro budoucí generace. Text Marijan Lipovac, přel. žp, foto archiv Jednoty a Svazu Čechů

 

Read 50 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi