Oslava prvního kulatého výročí garešnické Besedy

Česká beseda města Garešnice a divadelní skupina Nazdar oslavily 17. listopadu v Chorvatském domě v Garešnici své první kulaté výročí. Slavnosti se kromě všech skupin Besedy oslavenkyně zúčastnily České besedy Lipovec a  Dežanovec se stánky a v programu vystoupily Srbské kulturní sdružení Prosvjeta Garešnica a Česká beseda Končenice.

Už od sedmnácté hodiny se v předsálí domu v Garešnici připravovaly pestré stánky tvůrčích skupin z Dežanovce a Lipovce, které nejeden návštěvník obdivoval, stejně jako i stánek domácí skupiny, kterou vede Alice Skenderová. Kromě ručních prací nabízel i občerstvení. Naproti stánkům byla výstava, kterou připravili členové Besedy. Fotografie chronologicky sledovaly deset roků bohaté činnosti a doplnila ji část s texty z novin, převážně z Jednoty, která činnost tohoto spolku sledovala. Snad každý návštěvník měl o výstavu zájem a zvlášť ti, kteří do besední činnosti byli zapojeni a našli se na fotografiích nebo zavzpomínali na různé besední akce.
O půl osmé začal kulturně umělecký program. Zahájila ho divadelní skupina Nazdar, která během deseti let působení pod vedením Davorky Mihokovićové sehrála devět divadelních představení. Skupina má za sebou řadu vystoupení a v sobotu se v programu představila velice zajímavou divadelní hrou Večeře pro jednoho, která publikum velice pobavila.
Besední pěvecká skupina byla založena v roce 2009 a od roku 2010 začala velice úspěšná spolupráce s profesorem Brankem Medvedem. Pěvecká a hudební skupina vystupují vždy společně a dodnes se během roku pod vedením B. Medveda účastní mnohých akcí, jak v organizaci Svazu Čechů, tak městských. Velkým potěšením pro obě skupiny a také spolek, je velký počet mladých, kteří mají zájem o českou hudbu a zpěv. V programu se představili několika písněmi, které spolu s nimi zazpívalo i publikum.
Program pokračoval vystoupením hostů: srbský spolek Prosvjeta zatančil dvě pásma tanců a skupina Manželské páry z Končenic zatančila za doprovodu dechové hudby tři tance. Také dechová hudba zahrála několik známých českých písní.
Na konci oficiální části programu předseda České besedy města Garešnice Josip Regent a Davorka Mihokovićová odevzdali poděkování Besedy za pomoc i podporu během deseti let působení. Uznání obdrželi: poslanec Vladimír Bílek, Svaz Čechů v Republice Chorvatsku, Rada české menšiny Bjelovarsko-bilogorského županství, Václav Ontl, město Garešnica, Zdenka Čuchnilová, Věra Vystydová, NVI Jednota, Krugoval Garešnica, Pekařství Centar, Davorka Mihokovićová, Branko Medved, Alica Skenderová a Slavko Vojta.
Bývalý předseda Besedy Slavko Vojta, který vykonával tuto funkci osm let, poděkoval za uznání a zavzpomínal na začátky působení spolku a na problémy, se kterými se setkávali. Poděkoval všem, kteří pomohli, aby se činnost spolku rozvíjela. Popřál hodně štěstí a zdaru v budoucí činnosti. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto L. Dujmenovićová

FOTO na facebooku

Z minulosti České besedy
Předseda České besedy města Garešnice Josip Regent v chorvatštině a češtině seznámil ve zkratce se spolkem: „Česká beseda města Garešnice byla založena 28. září 2008. Stejného dne založila divadelní skupinu, takže i ta oslavila desáté výročí založení. Dnes je ve spolku padesát osm členů, kteří působí ve čtyřech skupinách: divadelní, pěvecké, hudební a tvůrčí. Počet členů se ale stále mění, protože mladí odcházejí do škol mimo Garešnici a pak jejich aktivita v Besedě přestává. Ze stejného důvodu spolek pociťuje nedostatek mladých. Beseda dostává finance od Rady pro národnostní menšiny a Úřadu pro lidská práva prostřednictvím Svazu Čechů, také od města Garešnice. Největší problém Besedy je prostor, bez kterého nedávno zůstala, ale ostatní městská sdružení jim vycházejí vstříc a ochotně zapůjčují své místnosti.
Právě se zajišťuje prostor pro činnost Besedy.“

Read 239 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 21 2020

V Jednotě číslo 21, která vychází 23. května 2020, čtěte:
- Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství
- Daruvarská česká mateřská škola pracuje ve všech skupinách
- Předsednictvo Svazu Čechů odvolalo největší letošní akci – Dožínky
- K 140. výročí SDH Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči
- Češi a rozvoj lázeňského cestovního ruchu u moře
- V Bjelovaru hostuje výstava Baron Trenck městského muzea z Brna
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi