Seminář Gather Up! v ruském Soči

ANI NEVÍME, JAKÉ MÁME ŠTĚSTÍ
YEN (Mládež evropských národností) spolu s organizací JDR (Mládež ruských Němců) uspořádaly v ruském městě Soči seminář Gather up!, kterého jsme se od 7. do 13. října 2019 spolu s Emou Zadrovou a Tamarou Horákovou zúčastnily jako příslušnice české menšiny v Chorvatsku.

Hlavní myšlenkou semináře byla účast mládeže jak v aktivitách společnosti, tak v aktivitách určité menšiny. Tato myšlenka nás usměrňovala v každodenní práci ve skupinách. Na začátku semináře jsme byli rozděleni do skupin, spolu s ostatními příslušníky jiných menšin, a každá skupina pracovala se svým trenérem. Během týdne jsme se učili zjistit určitý nedostatek nebo problém ve společnosti i v samé (ne)účasti mládeže ve společnosti, a také zjistit způsob odstranění nebo řešení nedostatku. Přitom se kladl důraz na zdokonalování komunikačních dovedností. Myslím si, že nám všem velice prospělo, nejen pro ulehčení práce ve skupině během týdne, ale pro život všeobecně. Řekla bych, že jeden z nejdůležitějších závěrů, ke kterému jsme došli, je velká a významná role mládeže v zachování a udržování menšinového jazyka, kultury a tradice. Bohužel, mládež dnes k tomu nemá dostatečnou motivaci. Proto apeluji na mladé, aby se opovážili zvednout svůj hlas a aby popřemýšleli o tom, jak hodně jsou důležití pro zachování menšiny a jaké je bohatství, že vůbec jsou příslušníky menšiny. Stejně tak apeluji i na dospělé, aby v tom mládež podpořili. Každá generace dává svůj příspěvek, a kolik mladí mohou dostat a naučit se od dospělých, tolik se dospělí mohou naučit a dostat od mládeže. Klára Janotová
Seminář a vlastně celý pobyt v Rusku byl pro mě zvláštní zážitek. Z jedné strany kvůli tomu, že jsem získala nové vědomosti, a z druhé strany, že jsem se seznámila s krásnými lidmi a s kulturami různých menšin. A samozřejmě, poněvadž to byl můj první pobyt v Rusku, opravdu mohu říci, že jsem dojatá. Soči je krásně upravené město, v kterém je spousta možností, zvlášť jestli se člověk rozhodne pro dovolenou v Rusku.    Klára

Z Ruska jsem se vrátila plná dojmů. Seznámila jsem se novými lidmi a kulturami a každý z nás ostatním nabídl své zkušenosti a znalosti, nejen o své menšině a svém jazyce, ale i o sobě. Myslím si, že se mi pobytem na tomto semináři otevřely nové, doposud, neznámé možnosti.
Hlavním tématem semináře byla účast mládeže (Youth Participation) v činnostech společnosti a v činnostech určité menšiny, témata byla rozpracovaná do několika částí, seznamovali jsme se s nimi různými metodami.
Myslím si, že je důležité poukázat na to, jaké máme štěstí, neboť my jsme jako menšina v dobré pozici – máme možnost učit se a vzdělávat se ve svém jazyce, což je velmi důležité. Někteří z přítomných už nemluví svým jazykem, a navíc, nemají se ho ani kde naučit. My máme velké štěstí, že máme českou mateřskou a základní školu a také možnost pokračovat s učením se českému jazyku i na střední škole.
Jsem nadšena organizací YEN a seminářem. Doufám, že v tom budu mít možnost pokračovat.   Ema

,Jsme vůbec v Rusku?‘, ta myšlenka nám procházela hlavou, když jsme přijely do Soči. Soči vypadá jako kterékoliv město na Jadranském pobřeží, neočekávaly jsme, že by tak mohlo vypadat také ruské město. Přiletěly jsme brzy dopoledne, takže jsme se stačily projít městem, povinnosti ohledně semináře jsme měly až večer.
Samotný seminář trval šest dnů. Měl jiný průběh, než na jaký jsme byly zvyklé. Byli jsme s ostatními účastníky rozděleni do tří skupin, v každé skupině bylo kolem patnácti lidí, každá měla svého trenéra. Seděli jsme v kruhu, neměli jsme klasické přednášky, ale jsme všechno dělali ve skupinkách, v párech nebo všichni společně. Takhle to bylo zajímavější, a museli jsme celou dobu být přítomní duchem, soustředění.
Nejzajímavější bylo, že jsme se všichni bavili, smáli se, vtipkovali, jako bychom se znali už léta a ne jen pár dní. V jedné skupině se dorozumívali v němčině a ve dvou, do kterých jsme patřily my, v angličtině. I když pro nás bylo těžké na začátku přemýšlet v angličtině, na konci jsme začaly jedna na druhu mezi sebou – Ema, Klára a já – mluvit anglicky.
Nejsilnější dojem na mně udělal trenér. Pracuje pro OSN. Byl klidný, vtipný, vše se mu podařilo udělat pro nás zajímavější. Soustředili jsme se víc na poslouchání a míň na mluvení. Myslím si, že to byla výborná lekce ne jen pro mne, ale pro všechny.
V každém případě to byl zážitek života.  Tamara

YEN je aktivní síť organizací mladých v multikulturní a multilingvální Evropě,  které představují své zájmy. Hlavním cílem organizace je zachování a rozvoj práv menšinových a etnických skupin.
JDR je nadregionální sociální organizace mladých Němců v Rusku, která dnes shromažďuje 51 sdružení mladých ve 35 ruských regionech. Jejich cílem je zachování a rozvoj německého jazyka, kultury, tradic a  dějin ruských Němců. Jejich cíle jsou sjednocení mladých ruských Němců, utváření a rozvoj buržoazní a etnické identity, zřízení sítě mládežnických organizací a klubů mládeže Němců v Rusku, podpora mládežnických iniciativ, rozvoj mezinárodní spolupráce mládeže atd.
Realizovat pozvání k účasti tří příslušníků mládeže chorvatských Čechů, které přišlo na Emu Zadrovou, pomohla koordinovat bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubićová. Na náklady přepravy, pobytu a kotizaci finančně přispěly město Daruvar, Bjelovarsko-bilogorské županství a županská Rada české menšiny.

FOTO na facebooku

Read 59 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 07 2020

V Jednotě číslo 7, která vychází 15. února 2020, čtěte:
- Jubilejní zimní škola tvořivé dramatiky vzdala hold Boženě Němcové
- K jubileu zimní školy vyšla kniha V království divadel Světlušky Prokopićové
- Panel o významu jazyka pro uchování menšinové identity
- V Rijece otevřena výstava Dušan Karpatský – známý a neznámý
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Představujeme Růžičkovou koledu z jižních Čech
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi