Svaz bude mít nové stanovy

ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SVAZU ČECHŮ
Svaz Čechů bude mít do konce roku nové stanovy, usneslo se předsednictvo Svazu na schůzi 29. října 2019. Důvod k změnám je potřeba zachytit hospodářskou činnost Svazu kvůli založení Českého kulturního centra. Zároveň se upraví i větší počet paragrafů, které se v praxi projevily jako nepřesné.

„Průběžně zaznamenávám věcí, kterých si v každodenní práci všímám, a komisi navrhnu jejich úpravu,“ řekl tajemník Svazu Dalibor Kolár, který odůvodnil změny stanov. Založení kulturního centra si vyžaduje i jmenovaní zvláštního tělesa, komise na rozdělení finančních prostředků z Úřadu vlády pro lidská práva. Stanovy by měly určit i způsob činnosti náhradních členů dozorčího výboru Svazu – to jsou jen některé věcí, jež je třeba ve stanovách změnit. Změny připraví během dvou týdnů pracovní komise, potom je potvrdí předsednictvo a schválí valná hromada Svazu. Do komise pro přípravu změn předsednictvo zvolilo Dalibora Kolára, Boru Vujiće, Jaromíra Vrabce, Lelu Voborskou a Jiřinku Vidovićovou.
Předsednictvo probralo i další změnu ve stanovách Svazu. Podle stanov je likvidátorem předseda Svazu. V dokumentech, které se předávají do úřadu státní správy, změna ale nebyla po posledních volbách provedena. Předsednictvo schválilo udělat to, až se do státní správy budou odevzdávat změny stanov.
Předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková seznámila předsednictvo s demisí předsedkyně informační rady Lenky Lalićové. Funkce se vzdala ze zdravotních důvodů a kvůli vytíženosti v zaměstnání. A.-M. Štrumlová Tučková navrhla za nového předsedu Vladimíra Bílka. Poslanec Bílek přestal v parlamentu konat funkci člena zemědělského výboru a stal se členem výboru pro informování. Tím pádem by mohl vést stejnou radu Svazu Čechů. V. Bílek poděkoval za důvěru a oznámil, že informační rada bude pracovat na zahájení informačního portálu, věnovaného zviditelňování menšiny jak v Chorvatsku, tak v Česku. „Blíží se Dožínky a sčítaní lidu, a informační rada bude mít v příštím období hodně práce,“ dodal.
Vzhledem k tomu, že Svaz uskutečnil transakci zakoupení nemovitosti pro České kulturní centrum a že se zpracovává projekt přístavby budovy, projevila se potřeba jmenovat těleso, které se o novu instituci bude starat. Do rady pro Kulturní centrum předsednictvo zvolilo předsedkyni Svazu A.-M. Štrumlovou Tučkovou, místopředsedy Svazu Čechů Jiřího Bahníka a Marii Válkovou, dále Kristinu Kvapilovou, Jaromíra Vrabce, Davora Ambroše, Dalibora Kolára, Vladimíra Bílka a Lidii Dujmenovićovou.
Vzhledem k tomu, že se práce na přístavbě české mateřské a základní školy opozdily, předsednictvo prodloužilo povolení školce Ferdy Mravence k používání galerie. „Bjelovarsko-bilogorské županství jako zřizovatel školy se rozhodlo zrušit smlouvu s vykonavatelem práce, proto musíme znovu provést veřejnou zakázku pro dokončení projektu,“ sdělila ředitelka školy Marie Válková.
Tajemník D. Kolár informoval o průběhu práce na obnově fasády budovy Svazu, které se také opozdily. Poslanec V. Bílek mluvil o projektech Českého kulturního centra v Daruvaru a vzdělávacího střediska ve Tkonu na ostrově Pašman. Členové předsednictva dostali z Úřadu pro lidská práva pochvaly za svědomité nakládání finančními prostředky a vyzvání k novým přihláškám. Předsednictvo vyslechlo informace o průběhu akcí Svazu, o odevzdávání dokumentů do archivu Svazu, o návrhu na založení menšinového klubu mladých a o iniciativě pojmenovat dvě daruvarské ulice jmény profesora Josefa Matuška a fotoreportéra Tonyho Hnojčíka. Text a foto M. Pejić

Read 58 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 07 2020

V Jednotě číslo 7, která vychází 15. února 2020, čtěte:
- Jubilejní zimní škola tvořivé dramatiky vzdala hold Boženě Němcové
- K jubileu zimní školy vyšla kniha V království divadel Světlušky Prokopićové
- Panel o významu jazyka pro uchování menšinové identity
- V Rijece otevřena výstava Dušan Karpatský – známý a neznámý
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Představujeme Růžičkovou koledu z jižních Čech
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi