Jubilující předseda ČSÚZ

JAROMÍR ŠLÁPOTA SLAVIL OSMDESÁTINY
Dlouholetý předseda Československého ústavu zahraničního Praha Jaromír Šlápota naplnil 29. října 80 let života, z nichž velkou část věnoval intenzivní práci ve prospěch krajanů. Své narozeniny oslavil o dva týdny později v Praze. Panu Šlápotovi za naši krajanskou komunitu srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme mu dobré zdraví a hodně spokojenosti, radosti a optimismu.

Zdraví ho zdejší předškoláci, školáci, tanečníci, hudebníci, všichni, kterým se i díky jeho přičinění lépe česky učí, hraje a tančí. Všechno nejlepší!          Redakce

Ke kulatým narozeninám vyšel v zářijovém bulletinu ČSÚZ blahopřejný článek se životopisem předsedy Ústavu:
„Přání k významnému jubileu
Před 80 lety, 29. října 1939 se v Únanově na Znojemsku narodil současný a dlouholetý předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota.
Vyučil se zámečníkem, při zaměstnání vystudoval gymnázium a poté střední stavební školu. Do roku 1972 pracoval jako stavbyvedoucí učňovského střediska, pak byl vedoucím investiční výstavby v JZD Citonice. V roce 1969 se stal členem Československé strany lidové. V letech 1969 až 1993 působil v mnoha funkcích v lidové straně.
V roce 1990 byl zvolen do Parlamentu ČSFR, kde působil do roku 1992. V období působení ve Federálním shromáždění byl zvolen členem sedmičlenné komise, která dozorovala Bezpečnostní informační službu a rovněž pověřeným členem výboru pro plán a rozpočet odsouhlasujícího rozpočet Státní banky československé. V té době byl členem ÚV KDU-ČSL a členem předsednictva. Po skončení poslaneckého mandátu se věnuje soukromému podnikání.
Ještě jako poslanec se setkával s problematikou československých krajanů ve světě. Začal spolupracovat s Československým ústavem zahraničním a 10. října 1991 se stal jeho členem. Na mimořádné valné hromadě 23. listopadu 1991 byl kooptován do správního výboru ČSÚZ a jmenován stálým hostem jednání představenstva ČSÚZ. Na řádné valné hromadě 25. června 1992 byl Jaromír Šlápota zvolen předsedou Československého ústavu zahraničního. Od té doby byl na všech po sobě jdoucích valných hromadách opakovaně zvolený. Funkce je čestná a Jaromír Šlápota ji vykonává po celé období úspěšně.
Přes všechny složitosti, kterými tento nezávislý spolek prošel, se Československý ústav zahraniční za jeho předsednictví úspěšně rozvíjí. ČSÚZ významně přispívá ke zlepšování vztahů s krajany, k prohlubování vzájemné spolupráce a podpory a získal řadu uznání od krajanů i od organizací a orgánů v České republice. Za všechny jmenujme Cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, Medaili Jana Masaryka Cti a vděčnosti od Společnosti Jana Masaryka, Čestnou listinu Bjelovarsko-bilogorské župy v Chorvatsku či Čestnou plaketu Školského spolku Komenský ve Vídni za obětavou činnost ve výchově a vzdělávání mládeže a ve prospěch krajanského hnutí. Jaromíru Šlápotovi osobně pak byla udělena medaile TGM Masarykova demokratického hnutí, Stříbrná pamětní medaile T. G. Masaryka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za dlouholetou a prospěšnou práci pro Českou republiku, Čestné uznání Lvovské národní univerzity, Uznání Svazu Čechů v Republice Chorvatsko za všestrannou kulurně-osvětovou činnost pro českou menšinu, Čestné občanství města Daruvar v Chorvatsku, Cena CENTROPE 2016 za velké zásluhy při prohlubování česko-rakouské přeshraniční spolupráce, státní vyznamenání Medaili Za zásluhy I. stupně a další.
Předsedovi Jaromíru Šlápotovi upřímně děkujeme a přejeme do dalších let dobré zdraví a ještě hodně úspěchů ve funkci předsedy ČSÚZ i v osobním životě.“

Read 101 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi