Diskuse o uskutečňování menšinových práv a využití financí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA V CHORVATSKÉM SNĚMU
V Chorvatském sněmu se 24. dubna 2020 diskutovalo o uskutečňování práv vyplývajících z Ústavního zákona o právech národnostních menšin, také o využívání prostředků ze státního rozpočtu pro potřeby národnostních menšin v roce 2019. Zprávy byly Chorvatským sněmem schváleny. Přinášíme překlad transkriptu diskuse a repliky poslance za českou a slovenskou menšinu Vladimíra Bílka.

K pokračování výkladu poslanci Bílkovi dal slovo místopředseda Chorvatského sněmu Božo Petrov:
„Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dnes se na tomto místě dost hovořilo o tom, kolik mohou udělat, co dělají či nedělají menšinoví poslanci a v návaznosti na to o podpoře chorvatské menšiny v zahraničí. V souvislosti s tím musím říci, že se stále scházejí smíšené vládní výbory tam, kde máme bilaterální smlouvy, proto děkuji Vládě a ministrům za podporu. Zde jsou také lidé, kteří se na nich aktivně podílejí, nejen v souvislosti práv zdejších menšin, ale právě práv Chorvatů mimo Republiku Chorvatsko. Proto je naším záměrem, a doufám, že se nám podaří bilaterální dohody, kterých má Chorvatsko prozatím pět, uzavřít s našimi sousedními státy a s Českou a Slovenskou republikou. Co se týče příspěvků na každého příslušníka národnostní menšiny, rád bych upozornil na to, že vyčleňování podle počtu obyvatel neexistuje ani co se týče každého Chorvata, ani příslušníka menšiny. Finanční prostředky se vyčleňují na projekty. Máme Radu pro národnostní menšiny, která stanovila zcela jasná kritéria a metodologii. Je to jedna z mála, možná i jediná z institucí Republiky Chorvatska, v níž platí, že pokud se některý program neuskutečnil, prostředky se musely vrátit do státního rozpočtu. Musím říci, že jsem hrdý na to, že jsem v Chorvatském sněmu představitelem Čechů a Slováků, chorvatských občanů, kteří jsou ve špičce co do počtu vypracovaných projektů. Je to i díky seminářům, které pořádáme za podpory ministerstev ve spolupráci se Svazem Čechů a Svazem Slováků, našimi institucemi a sdruženími. Tím způsobem učíme naše lidi, jak mají vypracovat projekty a podniknout vše potřebné.
Prostřednictvím Operačního plánu Vlády Republiky Chorvatska, sice na podnět strany SDSS, ale i Klubu poslanců národnostních menšin, jsme zavedli nový způsob financování nových projektů prostřednictvím tří ministerstev – hospodářství, zemědělství a regionálního rozvoje. Prostředky pro území osídlená ve větší míře příslušníky národnostních menšin nebyly poukázané výhradně menšinovým příslušníkům, ale všem občanům té které oblasti. Z Ministerstva regionálního rozvoje jednotky místní samosprávy čerpaly na úpravy silnic, místních domů, pro instituce, nejen instituce národnostních menšin, ale pro instituce a infrastrukturu, které využívají všichni místní občané. Stejně je tomu tak, když jde o rodinná hospodářství (OPG). Podpora je pro všechny lidi a hospodářské subjekty na daném území.
Ovšem, byly i problémy. Ještě stále jednáme ohledně Chorvatské radiotelevize, redakce pro národnostní menšiny. Zprávy a statistika jsou, jak kolega Furio Radin uvedl, příznivé, ale chybí to, co by mělo být obsahem, chybí kvalitní program, nejen ve sféře informování, ale i ve vzdělávání. Co se samého školství týče, právě se vydávají nové učebnice. Teď, když máme všechny nové, pro menšinové školy se musí všechny učebnice nechat přeložit, aby se mohly používat při výuce v jazyce a písmu národnostních menšin. To všechno vyžaduje čas. V tom směru jsme celý rok pozadu a potřebujeme velkou podporu patřičného ministerstva a Vlády.
Co se týče operačních programů, s nynější vládou jsme udělali velký krok. Spolu s radou poslance za českou a slovenskou menšinu, v níž jsou představitelé Svazu Čechů, Svazu Slováků a ředitelé menšinových institucí, jsme vytvořili program a spolupracovali na něm s Vládou Republiky Chorvatska. Výsledky jsou znatelné, i když program i kvůli současné situaci nebude bohužel zcela realizován, což je mi líto. Věřím ale, že přijde čas, abychom v něm pokračovali.
Na konci bych rád uvedl: Samá zpráva je napsaná dobře. Lituji, že jsme v uvedeném roce neuskutečnili všechno, co jsme si naplánovali. Doufám, že díky vzájemnosti a vzájemné úctě jak kolegyň a kolegů poslanců, tak všech občanů Republiky Chorvatska, v budoucnosti budeme mít ještě lepší zprávy.
... Myslím si, že bychom v parlamentu měli dávat kladné směrnice jak k této diskusi, tak ke všemu, co dělá tento parlament a všichni jeho poslanci, včetně poslanců národnostních menšin. Nejde jen o uvedené záporné jevy, o kterých si myslím, že jsou úplně vedlejší, ale i o to, že se snažíme být mostem mezi Republikou Chorvatskem a jinými státy. Na příkladu menšin, které představuji, české a slovenské, mohu uvést, že v posledních několika letech bylo investováno víc než 25 milionů kun do objektů a infrastruktury v RCH, že spolupracujeme i ve školství, že chystáme bilaterální dohodu Chorvatska s Českem, taková dohoda se připravuje i se Slovenskem. Dohody mají být pojítkem a mostem mezi státy. Také v této těžké době koronavirové pandemie a nemoci Covid-19 se ve spolupráci s našimi zastupitelskými úřady snažíme o oživení hospodářství, pátráme po způsobech, jak ožít náš cestovní ruch. Když bude všechno v pořádku, budeme se snažit přivést k nám lidi a být kladnými velvyslanci chorvatského cestovního ruchu za hranicemi. I z toho důvodu si myslím, že jsou správně uvedená rozpočtová čísla, ale jsou zároveň daleko menší, než se uvádí. Mnoho toho poskytují i země, ze kterých menšinoví příslušníci pocházejí, investují do Republiky Chorvatska i do zdejší infrastruktury.
Na závěr musím požádat kolegyně a kolegy o následující: Neposuzujte celý národ podle jednotlivce.
... Myslím si, pokud jde o zákon o volbách členů rad a představitelů národnostních menšin, že byl vypracován dobře a že je funkční. Dojde určitě k některým menším opravám. Ale jedna maličkost, která možná nebyla dobře upřesněna, je financování předvolební kampaně, respektive zastoupení ve veřejných sdělovacích prostředcích v souvislosti s těmito volbami. Myslím si, že především veřejná média, celoplošná televize neprojevila dostatečný zájem o přípravy a průběh těchto voleb a jejich význam. Znamená, máme krytou jednu část, spojenou všeobecně se všemi volbami, zatímco v těchto volbách k jejich propagaci vůbec nedošlo.“ Přeložil Ž. Podsedník, foto úřad poslance

Read 72 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi