K jubileu Sboru dobrovolných hasičů Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči

K SVÁTKU SV. FLORIANA, DNI HASIČŮ
První polovina května 2020 měla být v Daruvaru ve znamení velkého jubilea daruvarských hasičů – Sbor dobrovolných hasičů působí v Daruvaru už 140 let. Bohužel, oslava musela být kvůli epidemii koronaviru posunuta na podzim, nebo dokonce i na příští rok. Letos hasiči slavili skromně – recepcí u starosty, mší svatou a vydáním obsáhlé monografie.

Oslava měla podle původního plánu trvat dva týdny pod záštitou předsedy parlamentu Gordana Jandrokoviće, zahrnovat oslavu svátku hasičského patrona sv. Floriana, slavnostní schůzí a valnou hromadu Chorvatské hasičské pospolitosti. Jednou z akcí měl být i křest knihy Daruvarski vatrogasci – 140 godina DVD-a Daruvar (Daruvarští hasiči – 140 let SDH Daruvar), kterou napsal novinář Jednoty Mato Pejić. Luxusně vybavená monografie na 280 stránkách popisuje dějiny spolku od roku 1880, kdy byl založen šlechticem Skenderem Tükörym, do dnešního dne. Kromě oslavujícího hasičského spolku mají místo v knize také ostatní sbory dobrovolných hasičů působící v rámci hasičského sdružení Daruvar a profesionální veřejná hasičská jednotka. Zvláštní kapitoly knihy se zabývají hasičskými soutěžemi, v nichž je daruvarský spolek velmi úspěšný, hasičskou hudbou, která působila třicet let, lidmi, kteří jsou činitelem každého úspěchu, sv. Florianem a mnohými činnostmi hasičů mimo hašení požárů a technických intervencí.
Po šlechtici Tükörym byli předními činiteli spolku další vážení občané, mezi kterými byl i Izidor a Milan Dobrović. Jednou z charakteristik sboru byla dlouhá tradice hasičství v jednotlivých daruvarských rodinách, v nichž se hasičství přenášelo z jednoho pokolení na druhé. Velký počet členů se rekrutoval z krajanských rodin, z kterých ve všech obdobích existence hasičského sboru bylo značné množství hasičského kádru.
„Účel sboru dobrovolných hasičů v Daruvaru je uspořádaná ochrana života a majetku občanů tohoto města před ohněm,“ stojí hned v prvním paragrafu stanov SDH Daruvar, sepsaných na ustavující valné hromadě 19. června 1880. Od toho okamžiku do dnešního dne hasiči nepřetržitě a úspěšně plní svou humánní misi. V průběhu desetiletí měli vzestupy a pády, usilovali o pouhou existenci a často se setkávali s nepochopením místních činitelů, kteří měli zajistit financování hasičské činnosti, ale nikdy nedovolili, aby trpěla jejích funkce jako ochránců života a majetku občanů.
„Dnes máme relativně jisté financování, nebojíme se o existenci, a proto můžeme vynaložit všechny síly na uzpůsobování kádrů, cvičení mládeže, také do soutěží a do vybavení svých soutěžících mužstev, a právě to děláme. Když k tomu přidáme výbornou spolupráci s hasičskými profesionály, kteří úspěšně uspokojují veškeré potřeby, pokud jde o hašení požárů a technické intervence, mohou daruvarští hasiči klidně oslavit velké jubileum a optimisticky se dívat do dalších 140 let,“ napsal v předmluvě knihy předseda SDH Daruvar Vlado Horvat.
„Jménem Chorvatského sněmu a svým jménem blahopřeji všem členům Sboru dobrovolných hasičů k 140. výročí nepřetržitého působení spolku,“ napsal úvodem patron oslavy daruvarských hasičů, předseda poslanecké sněmovny chorvatského parlamentu Gordan Jandroković. „Založení SDH Daruvar v dávném roce 1880, krátce po uspořádání první dobrovolně hasičské organizace v Chorvatsku, dosvědčuje vysoké uvědomění občanů města Daruvaru o potřebě soustavné odborné a humánní činnosti zachraňovaní života a majetku před požárem, ale i jinými nebezpečími. Během prvních 140 let sehrál SDH důležitou roli v rozvoji města a posilování jeho života a identity, a zvlášť přínosná byla jeho účast v domovinské válce.“
Jednu z předmluv napsal také starosta Daruvaru Damir Lneniček, který zdůraznil, že hasiči kromě boje s ohněm mají důležitou roli i v udržování čistoty a pořádku ve městě: „Daruvar je město, do kterého hosté rádi přicházejí a odcházejí z něho s nejhezčími vzpomínkami, město, které se může pochlubit výbornou infrastrukturou a upravenými zelenými plochami, město s vynikajícím ovzduším. Za všechno můžeme poděkovat také naším hasičům, jak dobrovolníkům v šesti teritoriálních sborech, tak profesionálům ve veřejné hasičské jednotce. Díky nim máme hezky upravené parky a stromořadí, čisté ulice a pořádek při velkých akcích.“
„Jsme u konce této knihy a u konce jedné etapy v dějinách daruvarských hasičů. Vyprávěli jsme jeden z možných příběhů o sto čtyřiceti letech tradice hasičství v Jeřábím městě, snažili jsme se nejen vyjmenovat události, úspěchy a neúspěchy jak sboru dobrovolných hasičů, tak i asociace hasičských spolků, která byla poprvé založena v roce 1926 s názvem Hasičská župa, dnes působí jako Hasičská pospolitost Daruvar. Snažili jsme se upozornit také na okolnosti, v nichž hasiči působili, a při tom zdůraznit skvělou spolupráci dobrovolných a profesionálních hasičů v Daruvaru, kterou hasiči ze všech končin Chorvatska mají za vzor. Snažili jsme se také vylíčit spolupráci s místní samosprávou, s lokální komunitou, se společností, s institucemi, zvlášť s mateřskými a základními školami, přenášeli jsme na mladá pokolení povědomí o významu humánní činností, které hasiči věnují svůj život,“ píše autor v závěru knihy.   
Kniha, kterou vydala Hasičská pospolitost Daruvar v nákladu 500 kusů, vytiskla tiskárna Zelina, je už na cestě k čtenářům, zatímco se křest uskuteční, až to bude možné, v rámci oslav jubilea, pravděpodobně letos na podzim.  Text M. Pejić, foto archiv

FOTO na facebooku

Read 66 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi