Elektronická schůze předsednictva Svazu Čechů

ODVOLANÁ NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ AKCE
Během minulých týdnů se veškerá aktivita Svazu Čechů a jeho členek kvůli pandemii zmenšila a kulturní akce se nekonaly. Proto schůze předsednictva Svazu Čechů proběhla elektronicky mezi 5. a 8. květnem 2020.
Vyplynula z ní určitá rozhodnutí a usnesení, převážně o letošních plánovaných akcích, především o té největší – Dožínkových slavnostech, které, se letos konat nebudou.

Kvůli epidemii covid-19 došlo k určitým změnám ve fungování Svazu a jeho těles. Administrace přesto pracovala na projektech, vypracovávala veškerou dokumentaci na čerpání finančních prostředků z různých zdrojů. Svaz Čechů své projekty v minulém období kandidoval na Ministerstvo kultury RCH, Ministerstvo vědy a vzdělávání RCH, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Úřad pro lidská práva a práva národnostních menšin, Radu pro národnostní menšiny RCH a mnohé lokální a regionální správy. Rady Svazu Čechů mezi sebou komunikují elektronicky. Proběhly schůze školní a vydavatelské rady, plánuje se schůze hospodářské a divadelní rady.
Investiční projekty, které začaly před epidemií, probíhají i nadále. Při konci je úprava ubytovny v Českém domě v Daruvaru a je rozepsaná veřejná výzva na dokončení přístavby České základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru.
Předsednictvo dostalo informaci i o kladném mínění po provedené revizi finanční dokumentace z roku 2019. Schválilo návrh, aby se hudební a taneční tábory, které se měly konat v srpnu roku 2020, letos nekonaly. Rozhodnuto bylo také, aby se Dožínky odložily na rok 2021, kdy se bude oslavovat i sté výročí Svazu Čechů.
Naše jaro – taneční a divadelní část, přehlídka dechových hudeb, Etno den se nebudou konat v jarních a letních termínech, jestli bude možné a splní se podmínky, všechny tyto akce se budou konat na podzim.
O letošní divadelní přehlídce, která se v březnu nekonala, vbrzku bude jednat divadelní rada a rozhodne, zdali se bude konat na podzim anebo až v roce 2021.    Připravila A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO z Dožínek Končenice 2020 na facebooku

Read 96 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi