Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství

TŘI ČTVRTINY ŠKOL BEZ VÝUKY
V pondělí 11. května 2020 začala po dvouměsíční přestávce výuka pro žáky prvního stupně základních škol. Rozhodl tak státní Štáb civilní ochrany v rámci rozvolňování protiepidemických opatření. Ministerstvo školství nechalo na rodičích rozhodnutí, zda děti do školy pošlou nebo ne. Na území Bjelovarsko-bilogorského županství většina rodičů vybrala pro své děti pokračovat v dálkové výuce, a dokonce tři čtvrtiny škol své dveře neotevřelo. Pokračování výuky bylo tématem tiskové konference županů čtyř županství severního a středního Chorvatska, která se konala 7. května ve Varaždinu.

Tiskové konferenci předcházela schůze županů varaždinského Radimira Čačiće, bjelovarsko-bilogorského Damira Bajse, krapinsko-zagorského Željka Kolara a međimurského Matiji Posavce, které spojuje smlouva o mezižupanské spolupráci. Do skupiny županství patří také Koprivnicko-križevecké, ale župan Darko Koren se jednání nezúčastnil.
Čtyři župani vyjádřili svůj názor, že by se žáci neměli vrátit do školních lavic a uveřejnili výsledky ankety, které dosvědčily, že o návrat do škol svých dětí má zájem velice malý počet rodičů. Bjelovarsko-bilogorský župan Damir Bajs sdělil, že z jednadvaceti škol, které zřizuje županství, do dokonce tří čtvrtin škol nepřijde žádný žák.
„Tři čtvrtiny škol v mém županství neotevřou 11. května dveře, protože se žádný žák s potvrzením od rodičů nepřihlásil do výuky ve škole, konkrétně – přihlásilo se pětaosmdesát z celkem 2710 dětí,“ sdělil D. Bajs a zeptal se, zda se síť škol, ve které funguje pouze jedna čtvrtina, vůbec může pojmenovat školskou soustavou? „Jedná se o ekonomičnost a účelnost a také i o rovnoprávnost – máme-li otvírat školy pro jednoho žáka? Zákon totiž ručí stejná práva na školení pro všechny, tedy – stejná práva musí mít i ti, kteří chodí do školy, i ti, kteří se učí na dálku přes internet. Proto si myslíme, že by všichni měli dokončit školní rok stejným způsobem.“
Župan Bajs dodal, že županství připraví výuku ve školách, v nichž se přihlásil třeba jeden žák, pokud vláda tak rozhodne. Poděkoval ředitelům, učitelům a všem zaměstnancům škol, kteří umožnili průběh výuky na dálku v souladu s doporučením ministerstva a štábu civilní ochrany.     Připravil M. Pejić

FOTO na facebooku

diosŠKOLA KONČENICE – UMOŽNĚNÁ VÝUKA
Na základě doporučení Ministerstva vědy a vzdělávání se od 11. května do svých škol mohli vrátit žáci prvního stupně a děti předškolního věku. Podle pokynů Chorvatského ústavu pro veřejné zdravotnictví (HZJZ) to musí být v menších skupinách, za přísného dodržování pravidel hygieny a rozestupů. Jedna z mála škol na území Bjelovarsko-bilogorského území, ve které výuka probíhá, je Česká základní škola Josefa Růžičky v Končenicích s obvodními školami v Daruvarském Brestově, Stražanci a Dioši.
Jak nás informoval ředitel školy Jaromír Vrabec, z původně přihlášených dvaceti žáků jich na výuku chodí sedmnáct, z toho tři na Dioši a po dvou v Brestově a na Stražanci. Výuka probíhá každodenně od 8 do 11.45 hodin, každý žák sedí sám v lavici, než jde do školy musí mít změřenou teplotu. Pro všechny žáky je zajištěna svačina ve školní jídelně, kde každý sedí u stolu také sám na dvoumetrové vzdálenosti. Z rozhodnutí županství byla uspořádána také autobusová doprava pro žáky na relaci Suchá Lípa (Šuplja Lipa) – Dioš – Končenice. Autobusy nyní využívají jen končenická a hercegovecká škola.
Jako zřizovatel školy županství pro začátek zajistilo také prostředky na dezinfekci rukou a místností. O možnost zapojit se do výuky se už hlásilo několik dalších rodičů. „Když to bude možné, budeme se snažit o to, abychom do výuky zapojili, co nejvíce dětí. Když už se rozvolnila opatření a otvírají se pohostinství i jiná zařízení, myslím si, že by se děti alespoň v červnu měly vrátit do škol,“ řekl ředitel.
Ostatní žáci doma sledují výuku v televizi. Také učitelé vyučující ve škole musí sledovat tento program a pracovat s žáky ve škole i doma. „Je to pro ně obtížné, ale děláme to tak,“ uvedl ředitel. Školní rok potrvá do 26. června, o něco déle než v předchozích letech, kvůli loňským učitelským stávkám.
„Těšili jsme se na školu a na kamarády,“ řekli nám žáci v končenické škole, „je to lepší než doma u obrazovky.“ Dva žáci první třídy v Brestově byli také spokojení, protože se prý lépe naučí číst a psát, když jim to učitelka vysvětlí v přímém kontaktu. Nejvýřečnější byla děvčata v Dioši. „Trochu nám chybí chlapci a jejich dovádění,“ říkaly. „Je tu trochu pusto, když mluvíme, v prázdné chodbě se slyší ozvěna.“ Jejich spolužáci prý teď litují, že se také nezapojili do výuky, říká paní učitelka. „Všechno bylo dobře promyšlené a připravené, žáci by mohli mít oddělené vchody, aby se neshlukovali, ale přihlásily se jen tři děti,“ řekla.
I v době nejrůznějších omezení kvůli pandemii koronaviru v končenické škole probíhají práce v rámci projektu e-škol chorvatské národní informatické platformy CarNet, informoval nás ředitel J. Vrabec. Škola je partnerem tohoto projektu. V první fázi projektu dostali učitelé přenosné počítače. V současnosti probíhá druhá fáze, kdy se do každé učebny zavádí internet a bezdrátová síť (wifi). Ve třetí fázi škola získá dvě interaktivní učebny s interaktivními tabulemi a tablety pro žáky. „Projekt by měl být dokončen do konce roku, pak budeme mít krásně vybavenou školu,“ těší se ředitel Vrabec. Ve škole by pak existovaly dvě bezdrátové sítě – jedna pro učitele a druhá pro všechny žáky. Text a foto Ž. Podsedník
Podepsaná smlouva o „staré škole“ – Starosta obce Končenice Zlatko Bakunić podepsal 14. května s ředitelem J. Vrabcem smlouvu o používání staré školní budovy (vedle kostela) pro výuku prvního stupně. Smlouva byla podepsána na dalších třicet let. Škola bude používat část budovy a starat se o její údržbu. Proto nebude povinna obci platit žádné nájemné, informoval nás J. Vrabec.

sk koncKončenice – Zase ve školce
Do končenické školky po 11. květnu zase chodí děti. O provozu v České mateřské škole v Končenicích nám více řekla ředitelka Gordana Tomášková.
„U nás ve školce je od 11. května osm dětí, z toho šest v předškolním programu (jinak je v jedné smíšené skupině 23 dětí). V péči o děti se nyní celodenně stará jedna vychovatelka a kuchařka a uklízečka v jedné osobě. Děti od rodičů přebírá a předává jim je vychovatelka v roušce bez rukavic. Rodiče nesmí do školky vstupovat, děti přebírají venku. Děti roušky mít nemusí. Dodržují se předepsané pokyny krizového štábu civilní ochrany.
Snažíme se, aby děti byly častěji venku na dvorečku, pravidelně větráme. Dbáme na to, aby si děti pravidelně myly ruce, měříme jim teplotu. Pro naše zaměstnance je u dveří připravena dezinfekce, kterou jsme si pořídili zčásti sami, ale část nám poskytl i županský krizový štáb. Díky němu máme i roušky, za což mu děkujeme. Provoz školky jsme naplánovali do 26. června, kdy by měl skončit školní rok.“  Text ar, foto školka

sk daDaruvar – Pracují ve všech skupinách
V daruvarské české školce se od 11. května pracuje ve všech skupinách, v omezeném režimu tak, aby bylo chráněno zdraví dětí i zaměstnanců. O uspořádání v České mateřské škole Ferdy Mravence Daruvar nás informovala ředitelka Zdenka Kutilová:
„Zatím fungujeme v omezeném režimu. Vychovatelky udělaly anketu o tom, zdali rodiče od 11. května budou vodit své děti do školky. Z v anketě přihlášených 30 se dostavily 23 děti (letos se do školky zapsalo 147 dětí), které jsou rozděleny do šesti věkových skupin. Na základě pokynů Státního a městského krizového štábu civilní ochrany a Ministerstva osvěty jsme se snažili obnovit veškerý provoz školky. Dodržujeme přísná hygienická opatření Ústavu pro veřejné zdravotnictví – ve školce jsou u vchodu dezinfekční prostředky. V každé skupině denně s dětmi pracuje jedna vychovatelka, která dbá na to, aby se děti z jedné skupiny nestýkaly s dětmi z jiných skupin. Rodiče nesmí do školky vcházet, děti přebírají ve vyznačené zóně, každá skupina vchází jiným vchodem. Dětem každodenně měříme teplotu, co nejčastěji chodíme na procházky, dbáme na to, aby si často myly ruce. Děti od dvou do sedmi let roušky nosit nemusí.
Vychovatelky nosí roušky a rukavice a v celodenních směnách se střídají. Všichni ostatní zaměstnanci pracují, protože je zapotřebí dodatečně dezinfikovat nejen místnosti, ale i hračky, prostě všechno, s čím jsou děti i zaměstnanci ve styku. Většinu ochranných prostředků zajistila školka sama a částečně městský krizový štáb civilní ochrany. Bezkontaktní teploměry koupila školka z vlastních prostředků.“ Ředitelka v závěru apelovala na rodiče, aby pokud možno, své děti nechali doma a do mateřské školy je dali jen v nezbytně nutných případech, kdy jsou oba rodiče zaměstnáni nebo nemají možnost pracovat z domova, a školka je pro ně jediné východisko.   Text A. Raisová, foto školka

Read 64 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi