Valná hromada FUEN se konala online

OCHRANA MENŠIN V DOBĚ KRIZOVÉ
Kvůli pandemií covid-19 letošní valná hromada FUEN probíhala na dálku a do online systému bylo připojeno více než dvě stě delegátů. Jako delegátka Koordinace rad a představitelů české menšiny v Chorvatsku se valné hromady zúčastnila Táňa Novotná Golubićová.

Na pořadu jednání byly mimo jiné aktuality, zprávy o činnosti v roce 2020, zprávy všech pracovních skupin a mládeže evropských národností YEN, programové a finanční plánování FUEN, absolutorium prezidia, změna stanov, kongres 2021 a 2022 a žádosti o členství.
Předseda ve své zprávě uvedl, že FUEN, díky iniciativě Minority SafePack, dosáhl významné úspěchy při prosazování menšin v EU. Prostřednictvím tohoto procesu se z FUEN stala vlivná advokační organizace a oznámil, že Evropský parlament bude mít v prosinci letošního roku rozpravu v plénu a usnesení o MSPI.
Všichni místopředsedové FUEN představili na shromáždění zprávy o činnosti. Angelika Mlinarová představila brožuru, která zahrnuje všechny slovanské menšiny ve FUEN. Nový prezident YEN, Andor Barabás, představil činnost mládežnické organizace.
Minulý rok byl pro FUEN aktivním rokem: bylo uskutečněno šestnáct projektů, celkem bylo vydáno více než 250 tiskových zpráv v angličtině, němčině, turečtině, ruštině a maďarštině a více než 300 příspěvků zveřejněno prostřednictvím sociálních médií.
Bylo zdůrazněno, že pandemie covid-19 prohloubila již existující nerovnosti mezi menšinami a jazykovými komunitami a většinovou populací v Evropě a zdůraznila nevýhodu mnoha národnostních menšin v přístupu k základním službám.
Dokázal to průzkum Mluvíte Corona?, který provedl FUEN ve spolupráci s meziskupinou Evropského parlamentu pro tradiční menšiny, národní společenství a jazyky.
Z tohoto důvodu shromáždění FUEN přijalo v sobotu usnesení o zajištění ochrany menšin a jazykových společenství v době krize a poskytování základních informací v menšinových jazycích, souvisejících s covid-19 pandemií.
Na shromáždění se hlasovalo o změnách stanov. Nový článek umožňuje členským organizacím uplatňovat za mimořádných okolností svá hlasovací práva prostřednictvím elektronické komunikace, zcela nebo zčásti na dálku.
Kongres FUEN 2021 se bude konat v Gorici, na italsko-slovinské hranici a uspořádá ho organizace Konfederace slovinských organizací (SSO – Svet slovenskih organizacij), ve spolupráci s organizací Slovinskou unií (Slovenska Skupnost).
Kongres FUEN 2022 se bude konat v estonském Tallinnu. Uspořádá ho organizace Russian School of Estonia ve spolupráci s Asociací německých organizací a estonským svazem národnostních menšin v Estonsku.
Na sobotním shromáždění FUEN přivítal mezi své řádné členy organizaci Qumuqlar. Tato nevládní organizace sídlí v Moskvě a zastupuje Kumyk Turky v Ruské federaci.
Shromáždění proběhlo v duchu jednoty a optimismu, bez ohledu na aktuální situaci. Musím také zdůraznit a pochválit FUEN, že valná hromada byla organizačně a technicky velice profesionálně realizována.
Text Táňa Novotná Golubićová,  foto archiv

Read 9 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 46 2020

V Jednotě číslo 46, která vychází 21. listopadu 2020, čtěte:
- Práce s krajany byla moje dominantní činnost, říká velvyslanec Vladimír Zavázal
- Záhřeb dostal park Marie Růžičkové Strozziové
- Daruvarská česká škola oslavila Měsíc školních knihoven
- Končenická dechová hudba oslavuje čtyřicetiny
- Podivuhodné stěhování ptáků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="f

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi