Den české kultury ve Virovitici

  • Posted on:  čtvrtek, 19 listopad 2020 00:00

SKONČILY OZVĚNY JARNÍCH TÓNŮ
Poslední částí Ozvěn mezinárodního kulturního festivalu 18. Jarních tónů Jana Vlašimského, pořádané Českou besedou Verovice ve Virovitici, byl 7. listopadu Den otevřených dveří. Skládaly se z dopolední keramické dílny a odpoledního kulatého stolu na téma Následovníci Jana Vlašimského s promítáním filmu o aktivitách besední hudební skupiny.

Připomínáme, že Ozvěny 18. Jarních tónů J. Vlašimského probíhaly od 17. října, kdy se konala hudební dílna Hledáme mladé talenty, pokračovaly 24. října koncertem Croatia cantat a skončily 7. listopadu Dnem otevřených dveří. Slavnost uspořádaná na počest hudebníka Jana Vlašimského, rodáka z obce Všeň v České republice, s níž má verovická Beseda přátelské kontakty, se konala za přísných epidemiologických opatření, která měla zabránit šíření covid-19, tedy s malým počtem účinkujících i diváků. Pořadatelé doufají, že se příští 19. Jarní tóny J. Vlašimského v roce 2021 budou konat v plném rozsahu, tak jako v předešlých letech v květnu.
Přítomní si na letošní keramické dílně připomněli, jaké to bylo, když vloni dělali hliněné předměty s přáteli z Čech. „Uplynul víc než rok. Letos nám naše plány překazila korona, takže k přátelskému setkání nedošlo. My jsme se ale rozhodli, že jim výrobky z hlíny zašleme. Vznikla nová srdíčka, s nimiž bychom chtěli šířit dobrou náladu. Poslouží jako dar ze srdce,“ dozvěděli jsme se od předsedkyně Besedy J. Bergerové. „Akce se opět zúčastnila vedoucí dílny, malířka Tatjana Lulićová Prpićová. S ní a s další umělkyní Jaroslavou Lulićovou jsme i dříve pořádali humanitární akce a organizovali donaci obrazů. Nyní k tomu vedeme i naše potomky,“ dodala J. Bergerová.
Kulatý stůl je tradiční součástí Jarních tónů Jana Vlašimského. Letos se ho ale kvůli pandemii zúčastnil jen skromný počet diváků. Setkali se na něm následovníci J. Vlašimského, hudebníci, vedoucí a představitelé městských hudebních těles, kteří letos oslavují svá jubilea, k nimž jim Beseda pořadatelka poblahopřála. Obdrželi také DVD z koncertu České besedy Verovice Croatia cantat. Přítomní si vyslechli návrh vedoucí projektu, týkající se archivního materiálu shromážděného verovickou Besedou z osmnácti koncertů a kulatých stolů. Plánuje se natočit film Následovníci Jana Vlašimského, který by sloučil činnost šiřitelů díla J. Vlašimského. Kulatého stolu se z Chorvatského pěveckého spolku Rodoljub zúčastnili vedoucí sboru a orchestru Mirna Mihalkovićová a předseda spolku Antun Rohtek, členka sboru Roy Branka Lainsonová, jménem České besedy Verovice Rudolf Chalupa a Jasna Bergerová a představitel mladší generace hudebníků, inspirovaný dílem J. Vlašimského Perica Mihaljević, tvůrce nových hudebních děl, včetně hymny Jarních tónů J. Vlašimského. V hudebním odpoledni byly ze zvukového záznamu vybrány skladby v podání následovníků J. Vlašimského od roku 2006 do současnosti. Samozřejmě, že kromě letošních jubilantů to byli i pokračovatelé: Hudební škola J. Vlašimského ve Virovitici, Městská hudba a hudba Český ráj ze Všeně v ČR. Skladby si vyslechli i historik Václav Herout a student J. Vlašimského a pamětník Ivan Kovačević. Všem, kteří se této akce nemohli zúčastnit, předsedkyně Besedy J. Bergerová do nového setkání na hudební scéně popřála mnoho zdraví. Text Jasna Bergerová, upr. ar, foto Tatjana Lulićová Prpićová a Jasna Bergerová

FOTO na facebooku

Read 109 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 19 2021

V Jednotě číslo 19, která vychází 8. května 2021, čtěte:
- Interaktivní tabule do české malotřídní školy v Ivanově Sele
- Menšinám o deset procent více prostředků ze státního rozpočtu
- Májové zvyky žijí – stavění májky a pálení čarodějnic
- Senátoři českého parlamentu podporují korespondenční volbu
- Spolupráce se Slezskou univerzitou
- Sto let Svazu Čechů: První kroky ke založení Svazu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi