Uplynulo sto let od narození krajanského velikána Josefa Matuška

  • Posted on:  středa, 16 prosinec 2020 00:00

MÍSTO PLÁNOVANÉHO VZPOMÍNKOVÉHO VEČERA SKROMNÁ VÝSTAVA
Profesor Josef Matušek by letos 31. ledna dovršil plných sto let od narození. K tomu významnému výročí se v Burianově knihovně daruvarské Besedy chystal velký vzpomínkový večer s výstavou a ukázkami z jeho díla. Bohužel, v lednu nás opustil jeho syn Alen Matušek, akce byla odložena. Pak přišla uzavření v souvislosti s pandemií koronaviru, a nemohla se konat ani oslava na podzim. Knihovnice svému bývalému profesorovi a kolegovi připravily výstavu s obrazy z jeho života, které si zájemci mohou prohlédnout. Výstava bude připomínat krajanského velikána i během příštího roku.

Profesora Matuška si všichni vážili pro jeho erudici, vlídnost, angažovanost, pro to, jak měl rád prostředí, ve kterém žil. Trávil hodně času uspořádáváním archivní knihovny Svazu Čechů, sledoval články a korespondenci a dokumentoval dějiny krajanské větve v Chorvatsku. V životě zastával řadu funkcí – byl učitelem a menšinovým aktivistou, odborníkem na chorvatštinu a dějiny, novinářem, ředitelem a hlavním a odpovědným redaktorem Jednoty, předsedou Svazu Čechů. Byl nositelem čestného členství daruvarské Besedy, ve které byl dlouhé 34 roky vedoucím knihovny nazvané po profesoru Frantovi Burianovi. Tehdejší knihovna byla místem, kde se setkávali členové spolku.
Životní dráha Josefa Matuška
Josef Matušek se narodil 31. ledna 1920 v Končenicích v rodině obchodníka Ivana a Anežky Matuškových. Do české školy nechodil, ale po matce a prarodičích zdědil zálibu ve čtení českých knih. Vychodil základní školu v Mašići, nižší gymnázium v Nové Gradišce a učitelský ústav v Osijeku. Jeho první učitelské místo bylo ve vsi Bok u Sisku. Následovalo válečné období, v němž vystřídal domobranecké vojsko, partyzánské vojsko a konečně jugoslávskou armádu. V roce 1949 nastoupil na místo učitele v Brestově a v Daruvaru. Při zaměstnání dostudoval na odborného učitele. V letech 1952–56 s manželkou Melitou, roz. Vezmarovou, žili v Záhřebu, kde vystudoval slavistiku a kroatistiku na filozofické fakultě a stal se profesorem chorvatského jazyka a literatury. V té době učil na záhřebské České doplňovací škole. V roce 1956 se rodina vrací do Daruvaru a profesor Matušek až do roku 1960 nastupuje na gymnázium jako profesor češtiny a chorvatštiny. Zabýval se také dějinami české menšiny v Chorvatsku. Z gymnázia byl přeložen na pedagogickou akademii v Pakraci na místo vedoucího katedry kroatistiky a bohemistiky. Působil tu v letech 1960–1967. Mezitím se v prosinci 1963 dostal na roční postgraduální studium do Prahy. V tom období se Josefovi a Melitě narodili synové Alen a Igor.
Po zániku pedagogické akademie v Pakraci v roce 1967 se profesor Josef Matušek stal ředitelem a hlavním a odpovědným redaktorem Jednoty. Instituci vedl až do odchodu do důchodu v roce 1980. Josef Matušek byl předsedou Československého svazu v letech 1983–1986, byl dlouholetým vedoucím a členem historické rady. Velice se zasloužil o archivní sbírku Svazu Čechů.
Byl velmi činný ve společensko-politickém životě ve svém městě, byl členem různých společensko-politických komisí, výborů a rad.
Dílo Josefa Matuška
Sám začal tvořit už v mládí. Jeho práce vycházely v Jednotě, v Českém lidovém kalendáři a Studnici, překládal z češtiny do chorvatštiny a naopak. Z pozice redaktora Jednoty mohl ovlivňovat krajanskou literární tvorbu. V roce 1963 vyšla v Přehledu jeho studie Literární tvorba jugoslávských Čechů, ve studii popsal Život a dílo Franty Buriana. Své studie Matušek uveřejňoval v Československu i Chorvatsku. K významným titulům patří Češi a Slováci v Jugoslávii, 70 let českého tisku v jugoslávských zemích, Krajanské spolky v SR Chorvatsku, O vzniku českých osad na Daruvarsku... Podílel se také na tvorbě učebnic pro české školy – sestavil čítanky pro 5. až 8. třídu českých škol, připravil čítanku z české povídkové tvorby. Redakční práce kromě Jednoty obsahovala redakci ročníků Českého lidového kalendáře (1972–1975), přílohy Studnice (1962–1971) a časopisu Přehled (1962–1977), redakci knihovny krajanské tvorby, knihovny pro děti Jaro, učebnic a dalších publikací. Už když byl v důchodu, začal profesor Matušek naplno literárně tvořit. K chystané oslavě 200. výročí přistěhování Čechů na Bjelovarsko a bjelovarským Dožínkám 1991 vyšla Matuškova kniha 200 let pospolu. Jeho kapitální dílo je kniha Češi v Chorvatsku (1994), ve kterém se zabývá dějinami krajanské větve v Chorvatsku od jejích začátků až do druhé světové války. Kniha se dočkala i druhého vydání. K výročí daruvarského spolku vyšel titul Česká beseda Daruvar před druhou světovou válkou 1907–41. V Jednotě dodnes vycházejí texty o významných lidech českého původu v rubrice Z krajanského kalendáře.
Už na samém sklonku svého života profesor Matušek předal svůj bohatý archiv staršímu synovi Alenovi, a na jeho základě vzniklo další kapitální dvousvazkové dílo – biografický slovník České stopy v Chorvatsku.
Profesor Matušek byl v lokálních, státních i mezinárodních kruzích velice vážený. Za jeho záslužnou práci ho v roce 1999 ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyznamenalo Cenou Jana Masaryka Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky. Kromě toho byl nositelem různých vyznamenání a uznání, mezi jinými Řádu za statečnost, Řádu zásluh o národ III. stupně, Řádu republiky s bronzovou stuhou a Zlaté medaile za rozvoj přátelství a spolupráce s Československem. Veškeré pocty si bezesporu zasloužil.
Josefu Matuškovi byla také věnována jedna kniha. Sice se nedočkal jejího vyjití z tisku, ale sledoval, jaké materiály o něm sepsal profesor Václav Herout v titulu Náš Josef Matušek. Kniha vyšla v roce 2004 jako první svazek v nové edici Jednoty Osobnosti. Profesor Herout Matuškovi nedávno věnoval také působivý článek na svém blogu.
Profesor Josef Matušek zemřel po dlouhé a těžké nemoci 5. srpna 2003 v pakracké nemocnici. Uplynula od té doby řada let, ale profesorovo dílo dodnes žije a připomíná nám odkaz neúnavného učitele, historika, spisovatele, přítele a laskavého člověka. Doufejme, že jeho mravenčí práce bude inspirací pro příští generace.
Připravil Ž. Podsedník, foto js a archiv

Read 78 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 10 2021

V Jednotě číslo 10, která vychází 6. března 2021, čtěte:
- Přehlídka divadel bude až na podzim, rozhodla divadelní rada
- Česká beseda Záhřebského županství dostala nový prostor
- Správní výbor daruvarské Besedy jednal o nadcházejících akcích
- Vztahy Čechů a Chorvatů z pohledu venezuelské studentky
- Setkání s krajanským učitelem a cestovatelem Vladimirem Ivićem
- Představujeme majitele pily Marka Nováka
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi