Skládka odpadu Cerik je zase kamenem úrazu

  • Posted on:  středa, 19 květen 2021 00:00

HOSPODAŘENÍ ODPADEM V DARUVARU POD LUPOU
Skupina občanů Horního Daruvaru blokovala ve středu 28. dubna skládku komunálního odpadu Cerik nacházející se v bezprostřední blízkosti vesnice. Velkými traktory znemožnili průjezd popelářům a zavedli dozorčí službu. Prohlásili, že jsou nespokojeni způsobem, jakým komunální podnik Darkom nakládá s odpadem, a že skládku budou blokovat, dokud se jejich požadavky nesplní. Týden poté, v úterý 4. května, byla blokáda dočasně zrušena a otázka používání skládky se bude řešit po lokálních volbách s novým vedením města.

„Po volbách budeme o problému provozu skládky odpadu jednat s nově zvoleným vedením města,“ sdělila novinářům vedoucí protestu občanů Horního Daruvaru Milica Horáková.
Všechno začalo 28. dubna v osm hodin ráno, když představitelé skupiny občanů, kteří protest připravili, pozvali novináře a vysvětlili, proč se rozhodli nedovolit komunálnímu podniku odkládat odpad na Ceriku. „Skládka je od našich domů vzdálena méně než pět set metrů, kolik předepisuje zákon, další škodu dělá podzemní odpadní voda, která špatně působí, jak na naše pole, tak na zdraví všech nás,“ řekl Zdenko Jílek, jeden z protestujících.
Vyjádřil nespokojenost, že se „po celých padesát let působení skládky odpad odkládá proti pravidlům a standardům, a že se skládka neudržuje v souladu se zákonem. Chceme čistý vzduch a nenakaženou půdu,“ řekla M. Horáková.
Hornodaruvarští tvrdí, že se odpad rozsypává po celé ploše skládky, a ne na místě určené koncesí, a že se překrývá jen tenkou vrstvou hlíny po jejich upozornění, a ne každodenně, jak je to předepsáno zákonem.
„My jsme ještě v roce 2004 po naší první blokádě skládky dostali slib, že se najde nová lokace pro skládku komunálního odpadu, a že se Cerik zavře a sanuje. Od toho roku uplynulo už sedmnáct let, my pravidelně podáváme připomínky na každou změnu územního plánu, ale doposud se problém nevyřešil,“ říká Z. Jílek a dodává, že neustále dostávají stejnou odpověď – že se Cerik používá dočasně, dokud se nenajde vhodná náhradní lokace. „Po sedmnácti letech jsme ještě stále na stejném místě. Mezitím bylo do sanací skládky investováno dvaadvacet milionů kun a poté otevřena nová plocha a všechno pokračovalo po starém.“ Protestující také říkají, že byla na Ceriku i kazeta pro nebezpečný azbestový odpad, který se tam také ukládá v rozporu se zákonem.
Na novinařskou otázku, co žádají od města a komunálního podniku, odpovídají, že to neřeknou, ale že očekávají nabídku, s kterou budou spokojeni. Nyní mají obyvatelé Horního Daruvaru určité benefice, kupříkladu neplatí komunální poplatek a místní výbor dostává rentu, kterou financuje lokální infrastrukturní projekty. To však nestačí, žádají, aby se provedl zákon, podle kterého se všechny lokální skládky musí zavřít a dát do provozu regionální skládky sladěné s evropskými předpisy.  Ředitelka Darkomu Ivana Djedovićová veškerá obvinění odmítá a podotýká, že komunální podnik dodržuje úplně všechny předpisy, pravidelně provádí kontroly jak půdy, tak podzemní odpadní vody, a všechny analýzy potvrzují, že se všechno provádí v souladu s nejvyšším standardem. „Potvrzují to i inspekce, které pravidelně kontrolují provoz skládky a nakládání s odpadem.“ Sdělení novinářům dala před sběrným dvorem, v němž právě bylo odloženo velké množství popelnic na separovaný sběr odpadu, a pochlubila se výborným fungováním sběrného dvora a způsobem, kterým občané přijali soustavu třídění odpadu, což výrazně zmenšuje množství směsného komunálního odpadu, který se z domácností odváží na skládku Cerik. Dodává, že se hlína na dovezený odpad naváží každý den a také, že se azbest už několik let v Daruvaru neodkládá. „Když nám vypršela licence, kazetu na azbestní odpad jsme přestali používat a všechno, co bylo do té doby uskladněno, je sanováno,“ říká I. Djedovićová.
Prvního dne blokády protestující občany navštívil starosta Damir Lneniček a pozval na jednání v městské správě. Do konce týdne proběhlo několik schůzek, a nakonec se občané rozhodli blokádu dočasně přerušit, aby se jejich akce nespojovala s volbami. „Děkuji občanům a chápu jejich nespokojenost, protože problém skládky Cerik trvá už padesát let, tedy od samého založení. Jsem rád, že probrali mou nabídku, a že se rozhodli blokádu dočasně přerušit,“ řekl starosta D. Lneniček.  Text M. Pejić, foto mp, zvono.eu a daruvar.hr

Třídění odpadu
Příprava na třídění odpadu v Daruvaru začala ještě v roce 2013 a souvisela se vstupem Chorvatska do Evropské unie. První konkrétní kroky byly udělány před čtyřmi lety, a co se vše na tom poli uskutečnilo se občané mohou dozvědět z brožurky Pro hezčí Daruvar – průvodce o třídění odpadu na území města Daruvaru, kterou společně vydaly město Daruvar a komunální podnik Darkom. Stejný název mají také obrázková knížka a omalovánka, určené pro edukaci nejmladších. V tomto čtyřletém období bylo do budování, obnovy a úpravy komunální infrastruktury investováno sedm milionů kun, především z evropských fondů. Za tyto finanční prostředky byl pořízen sběrný dvůr a uspořádaná nová soustava nakládání odpadem a zahájeno třídění odpadu v domácnosti a svoz tak vytříděných plastů a papíru, a v jedné částí města i bioodpadu. Prozatím se tříděný odpad odkládá do plastových pytlů různých barev, a do konce roku budou v provozu nově koupené nádoby – 3373 popelnic na papír, 3439 na plasty a 2372 na bioodpad. V neposlední řadě ministerstvo ochrany životního prostředí a energetické účinnosti právě vydalo povolení pro skládku odpadu Cerik, kterým potvrzuje, že se na této skládce s odpadem nakládá v souladu s nejlepším technologickým standardem.

Nové vozidlo za milion a půl
Velkým krokem kupředu v nakládaní odpadem je koupě nového dvoukomorového vozidla na svoz tříděného odpadu, což znamená, že může sbírat dva druhy odpadu najednou. Jde o vozidlo vybavené zařízením na lisovaní a jeho cena dosahuje milion a půl kun. „Naším cílem je co největší množství tříděného odpadu, abychom snížili tlak na skládku komunálního odpadu Cerik, a tohle vozidlo je krok k tomuto cíli,“ řekl starosta Damir Lneniček při představení vozidla v komunálním podniku Darkom.

Read 71 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi