Hudební skupina Hvězdičky z Prekopakry

  • čtvrtek, 09 září 2021 00:00

NADŠENÍ PRO HUDBU A PRÁCI VE SPOLKU
V České besedě Prekopakra působí už třetím rokem skupina mladých hudebníků, ve které hrají nynější i bývalí žáci pakracké hudební školy. Pracuje s nimi hudební pedagog Dragan Starivlah. Zkoušky má pravidelně, každý týden, a mohla se scházet i v době omezení, protože jde o komorní skupinu. Na červencové valné hromadě mladí spolu se starší hudební skupinou hráli k tancům besední skupině Úsměv. Nedávno mohli krajané Hvězdičky poslouchat také při vystoupeních v Garešnici a v Osijeku.

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU V NÁRODNÍ REPUBLICE CHORVATSKU
Bez podpory mateřského státu se Češi v Chorvatsku silněji zaměří na svou novou vlast, Jugoslávii, respektive Chorvatsko, a na spolupráci s jejich institucemi a národy. Ale přerušení přátelství Jugoslávie se Sovětským Svazem a dalšími socialistickými státy doprovázela nařčení, že Jugoslávie zradila zásady socialismu. Na to jugoslávská moc, aby dokázala svou „pravověrnost“, odpovídala větší represí a terorem proti rozdílně smýšlejícím lidem, včetně těch podporujících Rezoluci Informbyra. Objevily se také pochybnosti o loajálnosti české menšiny k Jugoslávii, protože se mnozí její příslušníci z Jugoslávie vystěhovali do Československa a někteří z nich Rezoluci Informbyra podpořili.

Hudební tábor Tkon 2021

  • středa, 01 září 2021 00:00

UČENÍ, ZÁBAVA A KRÁSNÉ ZÁŽITKY
Po nucené přestávce v roce 2020, Svaz Čechů v Republice Chorvatsku letos podruhé uspořádal hudební tábor. Konal se opět v dežanovecké zotavovně ve Tkonu na ostrově Pašmanu a zúčastnilo se ho 13 hudebníků. Mladé talenty z Českých besed Daruvarský Brestov, Lipovec, Končenice a Prekopakra se 10 dnů zdokonalovaly ve hře na dechové nástroje.

UČILI JSME SE NEJEN FOLKLORNÍM KROKŮM
I když pandemie Covidu 19 zamotala všechno všudy, epidemické podmínky koncem července přece dovolily patnáctičlenné skupině tanečníků z Chorvatska vypravit se na cestu do České republiky, přesněji do Letního dětského tábora Doubrava u městyse Stará Říše nedaleko města Jihlavy. Čtrnáct tanečníků z českých besed Jazvenik, Daruvarský Brestov, Ivanovo Selo a České obce Bjelovar spolu s vedoucím Lukou Sirůčkem se 30. července vydalo na třináctihodinovou cestu do ČR.

PRACOVNÍ VĚK STRÁVIL V PIVOVARU, PĚSTUJE ALE I MILUJE – VÍNO
Jedním ze zakladatelů a řádných členů divadelní skupiny Sebranka daruvarské České besedy je Ivo Leksa, významný amatérský herec a režisér daruvarských ochotníků. Jeho besední činnost začala o několik let dříve ve folklorní sekci, a dnes, skoro o padesát let později, se tento pilný a úspěšný krajanský pracovník opět octl ve středu pozornosti – v rámci letošních oslav Dne města Daruvaru obdržel za svou dlouholetou činnost Plaketu města.

SVAZ ČECHŮ V JUGOSLÁVII A REEMIGRACE
Kromě otázek z oblasti osvěty a kultury Svaz Čechů se v prvních poválečných letech značnou dobu zabýval otázkou reemigrace. Tento pojem zahrnoval návrat československých občanů, kteří po okupaci českých zemí v roce 1939 uprchli do Jugoslávie, ale také návrat všech těch, kteří vlast opustili mnohem dříve nebo jejich potomků narozených v Jugoslávii.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2021

V Jednotě číslo 37, která vychází 18. září 2021, čtěte:
- Poprvé Dny české kultury v Daruvarském Brestově
- Valná hromada v Šibovci
- Valná hromada a křest ročenky v Daruvaru
- Přátelské posezení v Kaptolu
- Letní škola v Česku žáků šestých tříd českých škol
- Sto let Svazu Čechů: Nové úspěchy a náznaky zlepšení vztahů
- Z dějin Ivanova Sela
- Vzpomínka na básníka a výtvarného kritika Željka Sabola
- Županská přehlídka menšinové tvořivosti v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi