Přehlídka dětských písní Končenice 2021

  • čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

ČESKÉ PÍSNĚ ZAZNĚLY MOCNĚ
Příjemný červnový večer byl jako stvořený pro akci na otevřeném a uspořádat přehlídku dětských písní na školním hřišti v Končenicích byl zásah do černého. Letošní, třicátý první dětský festival proběhl předvečer ve středu 16. června a už tradičně jej uspořádala Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice a Svaz Čechů pod patroná-tem Rady pro národnostní menšiny RCH a obce Končenice.

Volební shromáždění spolku v Dežanovci

  • čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

BEZE ZMĚN VE VEDENÍ
Krajané v Dežanovci se 17. června sešli ve společenském domě na valné hromadě, na které zhodnotili uplynulé dva roky a zvolili si vedení spolku. Shromáždění svou přítomností poctili poslanec Vladimír Bílek, starosta Dežanovce Josip Stjepanović a představitel obecní hasičské pospolitosti Antun Varga.

Volební valná hromada Besedy v Lipovci

  • čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

NOVÉ BESEDNÍ VEDENÍ
Volební valná hromada České besedy Lipovec se konala v neděli 20. června. Členům besedy v nově klimatizovaném lipoveckém Domě nepřekáželo vedro a zvolili nový správní a dozorčí výbor. Na uvítání, před valnou hromadou několik písní zahrála besední dechová hudba.

Valná hromada v Tréglavě

  • čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

BESEDA SE ZASE DALA DO POHYBU
Členové České besedy Tréglava se po dvou letech přestávky 19. června sešli na valné hromadě. Poněvadž poslední bilancování bylo v dubnu roku 2019, tentokrát probrali činnost v letech 2019 a 2020 a plánovali činnost na další roky.

HODNOTILI A PLÁNOVALI
Předsedkyně České besedy Velké a Malé Zdence Ana Milićová Zápotocká vítala přítomné na valném shromáždění, které se konalo 19. června. Mezi přítomnými byl i poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková a ředitelka školy Sněžana Šelišová. Všichni Besedě popřáli úspěchy v činnosti a poděkovali za veškerou spolupráci.

HLEDÁNÍ NOVÝCH ZPŮSOBŮ ORGANIZOVÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ MENŠINY
Zakládání odborů Československého svazu se sídlem v Záhřebu, které pečovaly o Čechy na území Sávské bánoviny, bylo dalším podnětem pro Slováky ve Vojvodině, aby se dožadovali vlastní organizace, buď samostatné, anebo v rámci Svazu. Starala by se o jejich potřeby, a zároveň by byla znamením uznávání svébytnosti slovenské menšiny, oproti vnucené tezi o „československé menšině“ jako odrazu unitaristického zařízení Československa i Jugoslávie. Příležitostí a podnětem Slovákům, aby založili vlastní zvláštní organizaci, bylo zavedení bánovin a založení Dunajské bánoviny na území Vojvodiny.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2021

V Jednotě číslo 37, která vychází 18. září 2021, čtěte:
- Poprvé Dny české kultury v Daruvarském Brestově
- Valná hromada v Šibovci
- Valná hromada a křest ročenky v Daruvaru
- Přátelské posezení v Kaptolu
- Letní škola v Česku žáků šestých tříd českých škol
- Sto let Svazu Čechů: Nové úspěchy a náznaky zlepšení vztahů
- Z dějin Ivanova Sela
- Vzpomínka na básníka a výtvarného kritika Željka Sabola
- Županská přehlídka menšinové tvořivosti v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi