ČESKÝ DŮM BUDE MÍT NOVOU STŘECHU I FASÁDU
Návštěvníci řádné valné hromady České besedy Holubňák si 27. dubna museli všimnout lešení na Českém domě – dělá se nová fasáda, která by měla být hotová do října letošního roku.

ŠKOLY DARUVAR A KONČENICE
V dubnu svou praktickou stáž na českých školách v Daruvaru a v Končenicích ukončily čtyři studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich stáže jsou financovány z programu Erasmus+ a realizuje se za podpory internacionalizačního projektu Katedry antropologie a zdravovědy pod vedením Mgr. Petra Zemánka, Ph.D. a projektových pracovnic Mgr. Jany Kočí a Mgr. Andrey Preissové Krejčí, Ph.D. Byl to šestý pobyt studentů z olomoucké univerzity na Daruvarsku. Učitelek, které s nimi každodenně spolupracovaly, jsme se zeptali, jak hodnotí jejich aktivitu. Přinášíme i část dojmů studentek.

KRÁSA MENŠINOVÝCH ZVYKŮ, PÍSNÍ A TANCŮ
Přehlídka tvořivosti národnostních menšin Bjelovarsko-bilogorského županství se konala 13. dubna popáté. Česká menšinová komunita byla podruhé pořadatelkou a město Daruvar bylo poprvé hostitelem. Akce přilákala velký počet účinkujících a hostů jak na jarmark na náměstí, tak na program v sále městského kina.

JEVIŠTĚ ZÁŘILO RADOSTÍ Z JARA
Než se rozešli na jarní prázdniny, učitelé a žáci České školy Jana Amose Komenského Daruvar uspořádali 17. dubna tradiční jarní besídku. Bylo to pestré kouzlo jara a srdečné blahopřání k blížícím se svátkům. Na besídku, jak už to v Daruvaru obvykle bývá, se přišel podívat plný sál diváků.

Jednota v roce 2018

  • sobota, 04 květen 2019 00:00
  • Written by

FINANČNÍ OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROKEM
V minulém roce dostala Novinově vydavatelská instituce Jednota na svá řádná vydání z Rady pro národnostní menšiny 1.518.000,00 kun. Z těchto prostředků se financují Jednota, Dětský koutek, Český lidový kalendář a Přehled.

NADEŠEL ČAS PRO ROZENÍ MLÁĎAT
V tomto jarním období si můžete všimnout, jak se příroda začala měnit do krásy. Všechno se rázem zazelenalo, rozkvetlo a na svět přicházejí mláďata. Tentokrát jsme zavítali do dvou vesnic u Hrubečného Pole – do Dolní Rášenice a Tréglavy, abychom vám předložili zajímavé snímky mláďat, která v přítomnosti hrdé matky buď spala, nebo skotačila. Všechny chovatelé, které jsme navštívili, jsou aktivní v Besedách Tréglava a Ivanovo Selo.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 49 2019

V Jednotě číslo 49, která vychází 14. prosince 2019, čtěte:
- Valná hromada Svazu Čechů schválila nové stanovy a založila České kulturní centrum
- Česká beseda Končenice na valné hromadě schválila plány na příští rok
- V Horním Daruvaru se konalo setkání hudebních skupin menšin Bjelovarsko-bilogorského županství
- Draní peří – tradiční akce České besedy Hrubečné Pole
- Besedy a školy uvítaly Mikuláše
- Praktické stáže českých studentů v daruvarské škole
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi