Ve věku nedožitých 78 let nás 28. května 2019 navždy opustila bývalá jazyková redaktorka Jednoty, redaktorka učebnic a dalších vydání, soudní tlumočnice, milovnice kultury a přírody, profesorka Marie Sohrová.

SPOKOJENOST S PRACÍ UČITELEK
Od 15. do 18. května pobývala na pracovní návštěvě v Chorvatsku tříčlenná delegace komise pro krajanské záležitosti z České republiky.
Paní Zuzana Sedláčková z oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, vedoucí programu celoživotního vzdělávání Jitka Morčušová z Domu zahraniční spolupráce a odborná referentka Olga Vlachová se nejdříve ve Svazu Čechů setkaly s vedením krajanské komunity a parlamentním poslancem. S českými učitelkami působícími v naší krajanské komunitě Naďou Sviderkovou a Bohdanou Pěvou Šolcovou pak navštívily některé školy a krajanské spolky.

STÁTNÍ FESTIVAL ZAHÁJIL BLÁZINEC
Dolanský divadelní soubor s divadelní hrou Pavla Němce Blázinec vystoupil 17. května 2019 na zahájení padesátého devátého Festivalu chorvatských divadelních ochotníků, který se konal ve Vodicích o dvou víkendech a v organizaci Chorvatského sněmu kultury.

VE ZNAMENÍ DVACETI LET SOUBORU JETELÍČEK
Česká beseda Záhřeb uspořádala ve spolupráci s Radou české menšiny města Záhřebu 22. a 25. května 2019 Dny české a chorvatské kultury. Letošní, čtvrté Dny věnovaly besednímu folklornímu souboru Jetelíček, který byl založen před dvaceti lety.

DOPOSUD NEJVĚTŠÍ PRŮVOD
Vernisáž výstavy o patnácti letech České republiky, promítání českého filmu Po strništi bos, výstava ručních prací, malý jazykový kurz Čeština na ulici, staročeský jarmark, koncert dechovky a pěveckého sboru, slavnostní průvod, kulturně umělecký program a představení knihy o stycích Ivana Meštroviće s Českou republikou – to byla náplň letošní akce Dny české kultury, která se v Bjelovaru konala posedmnácté. Vyvrcholením byl sobotní program ve středu města s jarmarkem, průvodem a folklorními body.

PLÁNY DO BUDOUCNA
Během minulého týdne od 13. do 15. května 2019 krajanská delegace v sestavení poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsku Anna-Marie Štrumlová Tučková, tajemník Svazu Dalibor Kolár a tajemnice úřadu poslance Lýdie Horvatová navštívila Českou republiku.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 49 2019

V Jednotě číslo 49, která vychází 14. prosince 2019, čtěte:
- Valná hromada Svazu Čechů schválila nové stanovy a založila České kulturní centrum
- Česká beseda Končenice na valné hromadě schválila plány na příští rok
- V Horním Daruvaru se konalo setkání hudebních skupin menšin Bjelovarsko-bilogorského županství
- Draní peří – tradiční akce České besedy Hrubečné Pole
- Besedy a školy uvítaly Mikuláše
- Praktické stáže českých studentů v daruvarské škole
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi